2015-01-06 15:12:00

Påven: Epifania-mässan och Angelus


(06.01.2015) Påven Franciskus firade mässan på tisdagen i Peterskyrkan, för att markera Trettondedag jul eller Epifania, "gudsuppenbarelse". I sin predikan, fokuserade påven på de tre vise männen och deras vandring för att tillbedja den nyfödde Kristus, som var dagens evangelieläsning.

"De vise männen", sa påven Franciskus, "är förebilder för omvändelsen till den sanna tron, eftersom de trodde mer på Guds godhet än i maktens skenbara prakt."

Deras vandring var inte utan prövningar och vedermödor, men även inför stora frestelser - världslig visdom, rikedom och makt, och enkel mänsklig svaghet - behöll alltid de vise männen sin tro. "Ledda av Anden", förklarade påven, "kommer de till att inse att Guds kriterier är helt annorlunda än människans, att Gud uppenbarar sig inte genom den här världens makt, men talar till oss genom ödmjukheten i hans kärlek."

Påven uppmuntrade de troende och alla människor av god vilja att be om att Gud hjälper var och en av oss att genomgå samma omvändelsevandring. "Låt oss be honom att skydda oss och att befria oss från de frestelser som döljer stjärnan", sa han, "att alltid låta oss känna den oroande frågan: "Var är stjärnan?", När - bland världens bedrägerier - vi förlorar den; att ständigt låta oss känna Guds mysterium på nytt, och att inte vara skandaliserade av "tecknet" som pekar på "ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba" (Luk 2:12), och för att vara ödmjuka nog att be Modern, vår Moder, att visa honom till oss; att hitta modet att bli befriade från våra illusioner, våra antaganden, våra "ljus", och att söka detta mod genom trons ödmjukhet och att på detta sätt möta ljuset, på samma sätt som de heliga vise männen."

Detta tema att söka sanningen genom tron, ledda av Anden, var ett tema som påven återvände till i sina ord innan Angelus bönen med pilgrimer och turister som hade samlats nedanför fönstret till de påvliga lägenheterna på Petersplatsen. "De vise männen vittnar om att Jesus kom till jorden för att rädda - inte ett folk, men alla folk", sa påven Franciskus. "Därför, under dagens festdag breddar sig vår blick till att omfatta hela världen, att alla överallt må fira Herrens “gudsuppenbarelse" till alla folk, det vill säga uppenbarelsen av Guds kärlek och den universella frälsningen" som han erbjuder genom sin son.

Påven Franciskus hade också speciella hälsningar till de kristna i öst. "På Epifania", sa han, "går våra tankar också till många av våra kristna bröder och systrar, katolska och ortodoxa, som i morgon firar Herrens födelse."

Han påminde också om att Epifania även är världsdagen för barnmissionen – som är en av de påvliga missionssällskapen som är speciellt inriktad på att främja barnens iver för att sprida de goda nyheterna om världens frälsning. "Det är en hyllning till barnen som med glädje vittnar om trons gåva och som ber att Jesu ljus kan nå alla världens barn", sa påven Franciskus, som avslutade med en uppmaning: "Jag uppmuntrar lärare att odla i de små en missionärsanda, så att det kan uppstå bland dem vittnen om Guds ömhet och förkunnare av hans kärlek."


All the contents on this site are copyrighted ©.