2015-01-02 15:51:30

Kyrkan och Kristus är oskiljbara" Påven Franciskus på Gud Moder Marias högtid


(02.01.2015) Hur kan det hända mig att min Herres mor kommer till mig? (Luk 1,43) Dessa ord som Anna möter Jungfru Maria med när hon kommer, inledde påven Franciskus predikan på årets första dag då den katolska kyrkan firar Maria, Guds Moder. Sedan tidig morgonstund hade troende köat på Petersplatsen för att delta i mässan som började klockan 10. Därefter följde påvens Angelusbön vid tolvslaget.

Påven sa att ”när vi firar Maria, Guds Moder, påminner kyrkan oss om att ingen annan varelse har sett ”Herrens ansikte lysa mot sig” (Num 6,23) som Maria, hon som gav det eviga Ordet ett mänskligt ansikte, så att alla kunde se det.”

Hela påvens predikan fokuserade på att Maria och Jesus är oskiljbara, i Betlehem liksom på Golgata. I och med att Maria utsågs till att vara Frälsarens Moder, delade hon intimt uppdraget med honom genom att vara vid hans sida till slutet.

”Lika oskiljaktiga är Kristus och kyrkan, man förstår inte Jesu frälsningen om man inte tar hänsyn till kyrkans moderskap. Att separera Jesus från kyrkan skulle vara att införa en "absurd dikotomi", som Paulus VI skrev (Evangelii Nuntiandi, 16). Du kan inte "älska Kristus, men inte kyrkan, lyssna till Kristus, men inte till kyrkan, tillhöra Kristus, men utanför kyrkan" (Ibid.) I själva verket är det kyrkan, Guds stora familj, som leder oss till Kristus. Vår tro är inte en abstrakt idé eller en filosofi, utan ett levande förhållande med en person: Jesus Kristus, Guds ende Son, som blev människa, dog och uppstod för att rädda oss och leva bland oss. Var kan vi träffa honom? Vi möter honom i kyrkan. Det är i kyrkan som Jesus fortsätter att genom sakramenten ge nåd.”

Till dopets sakrament återkom påven Franciskus senare då han under sin Angelusreflektion sa att vid årets början gör vi gott i att minnas vår dopdag - ”Dagen då vi föddes på nytt, till de gudomliga livet, genom Moderkyrkan som är Gud Moder Maria.” Påven uppmanade som vid tidigare tillfällen till att minnas sin dopdag, och fira den: ”Dagen vi döptes är en dag att fira och tacka Gud för dopets gåva”.

Det är denna närhet till Gud som ger oss fred, verklig fred. Påven sa att bönen är roten till fred och han refererade till årets fredsbudskap "Inte längre slavar, utan bröder": Kriget gör oss alltid till slavar. Vi är alla kallade att bekämpa alla former av slaveri och att bygga broderskap. Alla, var och en enligt sitt ansvar. Kom ihåg – Fred är möjligt. Vi ber för fred.

Vi ber Maria, Guds Moder och vår Moder, lägga sin mantel av moderligt beskydd över oss och det nya året, och befria oss från alla faror.

Alla på Petersplasen kunde via storbildsskärmarna följa klockringningen i Rovereto i Trentino i Norditalien, en klocka ”Maria Dolens”, som uppfördes för att hedra de stupade i alla krig och som välsignad av påven Paulus VI år 1965.

”Klockan ringer i förhoppningen om att det aldrig mer ska finnas krig - aldrig mer krig! – och som en önskan om fred och broderskap mellan folken. Gott Nytt År alla. Må det bli ett år av fred i Faderns ömma famn, under Marias Guds Moders beskydd.”








All the contents on this site are copyrighted ©.