2014-10-24 12:31:09

Thế giới cần các nhà đào tạo chuyên môn và khôn khoan


Xin cho giới trẻ, các chủng sinh và tu sĩ nam nữ có được các nhà đào tạo chuyên môn và đầy khôn ngoan (Ý chỉ truyền giáo tháng 11-2014)

Trong tháng 11 năm 2014 Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới ”Cầu xin cho giới trẻ, các chủng sinh và tu sĩ nam nữ có được các nhà đào tạo chuyên môn và đầy khôn ngoan”.

Trồng cây đã khó, trồng người còn khó hơn, vì công tác này đòi hỏi rất nhiều yếu tố và khả năng chuyên biệt. Trước hết là sự trợ giúp của chính Thiên Chúa, là Đấng đã hứa với Dân Người: ”Ta sẽ cho các ngươi các mục tử theo trái tim Ta” như ngôn sứ Giêrêmia viết trong chương 3 câu 15. Và đó cũng là câu Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lấy làm tựa đề cho Tông huấn ”Pastores dabo vobis” về việc đào tạo các linh mục, là những người có nhiệm vụ chăn dắt linh hồn tín hữu và chăm lo cho cộng đoàn được giao phó cho các vị.

Để biến một con người giòn mỏng, tầm thường trở thành một người phục vụ Tin Mừng vô vị lợi, được thánh hiến cho Thiên Chúa với sức mạnh của một sự tuân phục trung thành, của đời sống độc thân và một kiểu sống đơn sơ, là cả một nhiệm vụ lâu dài và cam go đầy thử thách. Trước hết, phải tìm ra các ứng sinh có ý hướng đúng đắn ngay lành, và chứng minh cho thấy có tiềm năng thể hiện lý tưởng sống này. Nếu việc tuyển chọn này được làm một cách nghiêm chỉnh và đúng đắn, thì vai trò của người đào tạo sẽ dễ dàng hơn cả trăm lần. Vì các ứng sinh ấy sẽ cộng tác tích cực vào tiến trình đào tạo, và góp phần đào tạo người khác.

Nhiệm vụ của người đào tạo là trợ giúp các ứng sinh đào sâu ý thức ơn gọi, hiểu biết một cách sâu xa rằng Thiên Chúa mời gọi họ sống cuộc đời linh mục hay cuộc đời thánh hiến với tất cả sự tự do. Họ cần được giúp đỡ phát triển một cuộc sống cầu nguyện, sẽ cho họ có được sự thân tình với Chúa gìn giữ họ trên con đường đời sống. Với sự yểm trợ của việc linh hướng họ phải đi tới chỗ hiểu biết chính mình nhiều hơn, biết rõ đâu là các điểm mạnh và đâu là các yếu đuối của mình, hầu có thể trưởng thành và tập chống trả lại các cám dỗ riêng biệt của đời giáo sĩ tu sĩ, như sự đam mê và lạm dụng quyền bình. Cần phải đậy cho họ biết các môn cần thiết để sau này biến chúng thành các dụng cụ thực dụng trong việc mục vụ.

Phải lấy Chúa Giêsu Kitô Mục Tử Nhân Lành làm mẫu mực. Và nếu duyệt qua một vòng các thách đố cam go, mà các linh mục phải đương đầu trong cuộc sống giáo xứ tương lai, chúng ta sẽ nhận ra rằng việc đào tạo trở thành một sứ mệnh nghiêm trọng hơn bao giờ hết, và đòi hỏi có các người đào tạo có nhiều phẩm chất cao và có một cuộc sống gương mẫu. Đây là một sứ mệnh đòi hỏi rất nhiều dấn thân, vì thế ít người muốn xung phong đảm trách.

Luật đầu tiên trong cuộc sống của các người đào tạo là sự hiện diện: Một nhà đào tạo vắng mặt là một nghịch nghĩa. Người đào tạo phải sống và làm việc toàn thời với những người mình đào tạo. Mục tử phải ở với đoàn chiên và hiện diện giữa đoàn chiên, dưới cùng một mái nhà, và phải luôn luôn sẵn sàng trợ giúp những người mình đào tạo, đặc biệt trong những lúc họ gặp khủng hoảng, thường cũng là những thời điểm của sự lớn lên. Kiểu sống này không dễ dàng thích hợp với nền văn hóa ngày nay, trong đó con người luôn luôn di chuyển và coi sự thay đổi và tự do là các giá trị quan trọng.

Hiển nhiên là một phần lớn sự hữu hiệu của việc đào tạo tùy thuộc nơi sự trưởng thành nhân bản và tin mừng của người đào tạo. Vì thế trong Tông huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục ”Ta ban cho các con các mục tử” công bố ngày 25 tháng 3 năm 1992 Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nêu bật tầm quan trọng của việc lựa chọn các nhà đào tạo chủng sinh và tu sĩ nam nữ.

Việc đào tạo họ đòi hỏi phải có tính cách chuyên biệt: kỹ thuật, sự phạm, tinh thần, nhân bản và thần học, nhưng cũng cần có một tinh thần hiệp nhất và cộng tác để thực hiện chương trình đào tạo trong một sự hiệp nhất chặt chẽ, làm sao để luôn luôn cứu vãn sự hiệp nhất trong hoạt động mục vụ trong chủng viện dưới sự hướng dẫn của cha giám đốc. Nhóm đào tạo cũng phải nêu gương một đời sống theo tinh thần Tin Mừng và hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa. Các người đào tao cũng nên có một sự ổn định nào đó và sống trong cộng đoàn chủng viện và hiệp nhất với Giám Mục, là người đầu tiên có trách nhiệm đối với việc đào tạo những người có trách nhiệm đào tạo các linh mục. Để được như vậy vị Giám Mục cần chọn các linh mục có cuộc sống gương mẫu, thánh thiện, có các đức tính như trưởng thành nhân bản và tinh thần, có kinh nghiệm mục vụ, hiểu biết chuyên môn, ổn định trong ơn gọi, được chuẩn bị đầy đù về giáo thuyết, trong các khoa học nhân văn, đặc biệt là môn tâm lý, thích hợp với nhiệm vụ đào tạo được giao phó, hiễu biết các phương pháp làm việc theo nhóm. vv...

Những điều nói trên cũng đúng đối với các người đặc trách việc đào tạo các tu sĩ nam nữ của các dòng tu hay tu hội, cũng như đào tạo người trẻ.

Với các tâm tình trên đây trong tháng 11 năm 2014, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới chúng ta hãy ”Cầu xin cho giới trẻ, các chủng sinh và tu sĩ nam nữ có được các nhà đào tạo chuyên môn và đầy khôn ngoan.

Linh Tiến Khải
All the contents on this site are copyrighted ©.