2014-04-23 15:15:32

Azija: celina, kjer se je Jezus Kristus učlovečil


Tako kot drugod po svetu sta imela blažena Janez XXIII. in Janez Pavel. II. tudi na tej celini za Cerkev velik zgodovinski pomen. V srcih in mislih katoličanov uživata veliko spoštovanje, med pripadniki drugih krščanskih veroizpovedi in verstev pa sta deležna priznanja za njuno izjemno vodenje.

Azijska celina je zibelka vseh večjih verstev: krščanstva, hinduizma, judovstva, budizma, taoizma, konfucianizma, islama, šintoizma in drugih. Je kraj, kjer živita dve tretjini svetovnega prebivalstva. Danes se spopada z mnogimi krizami in izzivi: revščino, nepismenostjo, krivicami, otroškim delom, razširjenimi diskriminacijami na osnovi kaste, vere ali spola. Milijoni ljudi živijo pod pragom revščine, nimajo dovolj hrane, pitne vode, oblek in ne strehe nad glavo. Pojavljajo se tudi terorizem, fanatizem in fundamentalizem. Zaradi vsega tega so na celini prisotne zelo močne potrebe po medverski harmoniji, miru, medsebojnem sprejemanju in spoštovanju ter verski svobodi. To je ozadje, v katero sta papeža Janez XXIII. in Janez Pavel II. želela prinašati pozitivne spremembe. In to četudi je Azija celina, kjer Cerkev še naprej predstavlja manjšino, ki šteje le okoli tri odstotke prebivalstva.

Janez XXIII.
Temeljnega pomena je bila že okrožnica Janeza XXIII. Mir na zemlji (Pacem in terris). Ta je odgovorila na prizadevanja mnogih Azijcev, ki so iskali način, kako se spopasti z izzivi, kot je na primer dialog med osebami različnih verstev. V dokumentu je zapisana naloga, da je potrebno vse odnose na novo urediti v resnici, pravičnosti, ljubezni in svobodi. In četudi je bila napisana pred petdesetimi leti, je ta okrožnica pomenljiva tudi za sedanjost. Za azijsko celino konkretno predstavlja način, kako utrditi dolgotrajen mir. Ta dokument tudi ni bil namenjen samo katoličanom, temveč vsem ljudem dobre volje. Torej se obrača na pripadnike vseh verstev v Aziji in jih opogumlja, da bi delali dobro, da bi se opirali na resnico, pravičnost in dejavno ljubezen, da bi v družbo prinašali mir in harmonijo. Papež Janez XXIII. pa je v besedilu navsezadnje posebej poudaril še zlasti temeljne človekove pravice.

Janez Pavel II.
Tudi Janez Pavel II. je azijskemu prebivalstvu zapustil globoke navdihe. V njem so videli pomembnega verskega voditelja. Podpiral je svobodo vere, ekumenski in medverski dialog. Kristjane v Aziji je spodbudil z več dokumenti, na poseben način pa z apostolsko spodbudo Cerkev v Aziji. Ta zanje ostaja stalen navdih in jim daje pogum. Je vodilo za oznanjevanje Kristusa, kar je naloga, ki je v tretjem tisočletju še posebej zaupana azijskim kristjanom. Apostolska spodbuda nadalje poudarja pomen dialoga kot značilne poti azijske Cerkve. Tako razloži, da dialog ni preprosta strategija za miroljubno sobivanje med narodi, tudi ne predstavlja zgolj spodbujanja medsebojnega poznavanja in bogatenja, ampak je več, je bistveni del cerkvenega poslanstva, je poklicanost. Dialog in oznanjevanje sta torej povezana in sta dve enakovredni razsežnosti za Cerkev na azijski celini.

Za tamkajšnje kristjane je kanonizacija obeh velikih papežev neizmerno veselje. Njuni življenji in njuna nauka še naprej služita kot močni navdihi. Vernikom pomagata v njihovem poslanstvu evangelizacije, medverskega dialoga, ekumenizma, podpiranju človekovih pravic, enakosti, pravičnosti, svobode misli, vere in izražanja svoje vere. Pomagata v boju, da bi vsi imeli enake pravice in da bi narodi in verstva med seboj sodelovali. Pomagata v zaščiti zatiranih, manjšin in odrinjenih. Spodbujata, da bi bili trdni v veri, navkljub težavam in izzivom na krščanski poti. Opominjata, da bi pred seboj vedno gledali Kristusa, ki je trpel, umrl in tretji dan vstal. In, ki se je učlovečil prav na azijski celini.

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.