2014-04-08 16:09:02

Pot do kanonizacije Janeza XXIII. in Janeza Pavla II.


Janez XXIII.
Papež Janez XXIII. je umrl 3. junija 1963. 'Vox populi' je takoj samodejno prepoznal, da je bilo celotno njegovo življenje pot ljubezni do Gospoda in Cerkve. 18. novembra 1965 je Pavel VI. odredil sočasen začetek postopkov beatifikacije in kanonizacije obeh svojih neposrednih predhodnikov, Pija XII. in Janeza XXIII. 30. junija leto kasneje je škofija Bergamo postopek zaupala postulatorju p. Antoniu Cairoliju. Njegovo delo so kasneje nadaljevali še trije drugi postulatorji, vsi štirje so bili generalni postulatorji frančiškanskega reda. Zaradi obširnosti in kompleksnosti lika papeža je bilo potrebnih kar 17 raziskav, v katere je bilo vključenih preko 300 zaslišanj prič. Pravna veljavnost tega postopka je bila priznana z dekretom 6. maja 1988.

25. maja 1966 se je v Neaplju zgodil tudi čudež ozdravljenja redovnice Caterine Capitani, ki je skupaj s sosestrami molila na priprošnjo Janeza XXIII. Po zbiranju dokazov preko prič in dokumentov med leti 1968 in 1971 je bila pravna veljavnost le-tega procesa priznana 20. maja 1993, leta 1999 pa je tudi zdravniški svet potrdil, da je bilo ozdravljenje znanstveno nerazložljivo. To je z dekretom potrdil tudi papež Janez Pavel II., in sicer 27. januarja 2000, po tem, ko je že 20. decembra 1999 odobril dekret, s katerim so bile Božjemu služabniku Janezu XXIII. priznane junaške kreposti. Slovesen obred beatifikacije je potekal 3. septembra 2000 na Trgu sv. Petra v Vatikanu.

Petdeset let po smrti Janeza XXIII. in v okviru obhajanja leta vere, ki je zaznamovalo okroglo obletnico začetka drugega vatikanskega koncila, pa je papež Frančišek izrazil željo, da bi se postopek za kanonizacijo nadaljeval in bil oproščen dodatne raziskave glede nadaljnjega čudeža. 'Positio super canonizatione' je bila Kongregaciji za zadeve svetnikov predložena 7. junija 2013. 30. septembra je bil redni javni konzistorij, med katerim je bilo določeno, da bo datum kanonizacije Janeza XXIII. 27. april 2014. Za svetnika bo razglašen istočasno z Janezom Pavlom II.

Janez Pavel II.
Janez Pavel II. je umrl 2. aprila 2005. Mesec kasneje, 3. maja, je takratni rimski vikar Kongregaciji za zadeve svetnikov predstavil pismo, v katerem je škofija Rim, kjer je papež umrl, izrazila željo po spregledu preteka petih let po smrti, preden naj bi se lahko začel postopek na škofijski ravni. To je bilo določilo iz apostolske konstitucije Divinus perfectionis magister, ki jo je prav Janez Pavel II. objavil leta 1983. S prošnjo je bil seznanjen takratni papež Benedikt XVI. in že 9. maja je kongregacija izdala odločbo, da je papež spregled odobril. Razlog je bil sloves svetosti, ki je Janeza Pavla II. spremljal že pred smrtjo in pa verska, zgodovinska in kulturna izjemnost njegovega papeževanja, ki sta jo priznavali tako Cerkev kot civilna družba.

Postopek za beatifikacijo na škofijski ravni se je tako začel 28. junija 2005. Dve leti kasneje so bili končni rezultati predani Kongregaciji za zadeve svetnikov, ki je z delom začela 4. maja 2007. 19. decembra 2009 je papež Benedikt XVI. odobril dekret, s katerim je Božjemu služabniku Janezu Pavlu II. priznal junaške kreposti.

Čudež, potreben za beatifikacijo, se je zgodil že v noči med 2. in 3. junijem 2005. Na priprošnjo nedavno prej umrlega papeža je ozdravela redovnica Marie Simon-Pierre Normand. Leta 2010 je zdravniška komisija potrdila, da je bilo njeno ozdravljenje znanstveno nerazložljivo, kmalu zatem pa je še kongres teologov priznal učinkovitost priprošnje Janeza Pavla II. Dekret, s katerim je bil čudež uradno priznan, je bil odobren 14. januarja 2011.

Janez Pavel II. je bil za blaženega razglašen 1. maja 2011. Tega dne se je zgodil še drugi čudež, in sicer ozdravljenje Floribeth Mora Diaz, doma iz Kostarike. Kongregacija za zadeve svetnikov je 12. februarja 2013 potrdila veljavnost raziskav, izvedenih nekaj mesecev prej, zdravniški svet je znanstveno nerazložljivost ozdravljenja enoglasno potrdil 28. februarja. V sledečih mesecih so se pozitivno glede primera izrazili še teologi, kardinali in škofje. Papež Frančišek je dekret o priznanju čudeža odobril 5. julija 2013.

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.