2013-07-19 14:07:16

Kardinal Peter Turkson na forumu poslovnežev: Tudi poslovneži in podjetniki so poklicani od Boga


BRAZILIJA (petek, 19. julij 2013, RV) – V brazilskem mestu Belo Horizonte je danes potekal forum, ki sta ga organizirala brazilsko Združenje krščanskih podjetnikov in Svetovni kongres katoliških univerz. Udeležence je nagovoril tudi kardinal Peter Turkson, predsednik Papeškega sveta pravičnost in mir. Podjetniško dejavnost je osvetlil v luči krščanske vere in družbenega nauka Cerkve, predvsem z vidika okrožnice Ljubezen v resnici.

Poklic pomeni poklicanost, ki prihaja od Boga, je kardinal Tukson začel svoje predavanje, ki mu je dal naslov Poklicanost poslovnežev. Poslovna dejavnost spada med človeške dejavnosti; poslovneži in podjetniki bi se zato morali čutiti poklicani od Boga, da svoje potrebne in pomembne naloge in dejavnosti izvajajo kot nadaljevanje božjega dela pri stvarjenju. Tekmovalnost, učinkovitost in profit ter 'logika trga' niso dovolj za pospeševanje razvoja ljudi v svetu dela. Potrebna je tudi 'logika daru', ki je zmožna spraviti med seboj 'logiko trga' in dobro za vse. To 'logiko daru', je pojasnjeval kardinal Turkson, najdemo v okrožnici Ljubezen v resnici. V njej papež Benedikt XVI. pravi, da je vsak kristjan poklican, da udejanja resnično ljubezen, in sicer na način, ki ustreza lastni poklicanosti in v skladu z vplivom, ki ga ima v javni sferi. Kot drugo Benedikt XVI. trdi, da morata načelo zastonjskosti in logika daru biti umeščena v običajne ekonomske dejavnosti in odnose na področju trgovine. Ta 'logika daru' po Turksonovih besedah poudarja pomembnost spoznanja, da sta naše življenje in svet, v katerem živimo, zastonjski Božji dar in ta dar bi moral pogojevati naše izbire na profesionalnem področju. Ravno ta 'logika daru' humanizira in civilizira poslovni svet. Bogastvo je treba obravnavati kot skupno in ne le kot privatne dobrine, zaposlene pa kot osebe in ne kot proizvajalna sredstva. Poslovne osebe in tudi ostali ljudje so po kardinalovem prepričanju pogosto v nevarnosti, da svoje darove obravnavajo kot zasebno lastnino in ne kot darove, ki so preko njih v službi drugim. Ta 'logika daru' predstavlja za poslovni svet enega od največjih izzivov. Če ta 'logika daru' ne bo zaobjela poslovnega sveta in ustanov, kjer dela velik del sveta, bomo naši družbi povzročili veliko škodo.

Kardinal Turkson je med drugim poudaril, da poslovnež ni poklican samo opravljati posel, ampak biti poseben tip voditelja. Kot vsako drugo delo, se tudi poslovni svet mora približati 'subjektivni razsežnosti dela'. Delo namreč ne spreminja samo zunanji sveta, ampak tudi notranjost osebe, ki dela, spreminja srce, dušo in misli. Naš način delovanja na delu in v življenju opredeljuje našo usodo, naše delovanje nas usmerja k večnosti. Z vidika družbenega nauka Cerkve je posel obravnavan kot poklicanost, ki na poseben in edinstven način prispeva k duhovnemu blagostanju človeka. V vsakodnevnih odločitvah običajnega življenja mora poslovni človek ohranjati celosten način življenja, ki upošteva Božje hotenje in ne samo lastne želje. Bog je namreč tisti, ki nam daje sposobnost, da lahko z drugimi delimo dobrine in gradimo družbo, je dejal kardinal Turkson.

Po družbenem nauku Cerkve, je v središče poslovnih dejavnosti postavljeno temeljno dostojanstvo vsake človeške osebe, ki je ustvarjena po Božji podobi in podobnosti. To kaže na neskončno ljubezen Boga do nas. Na podlagi božje ljubezni in dostojanstva, nas vera obvezuje, da sprejmemo štiri temeljne vrednote, in to so resnica, svoboda, pravičnost in mir. Te vrednote pa ne pripadajo le h katoliškemu pogledu, ampak jih vsebujejo tudi vse tri velike monoteistične religije in prav tako druga verstva. Te vrednote so po kardinalovih besedah neločljivi notranji del človeške narave in zato je tudi odzivanje na zanikanje ali kratenje teh vrednot odločno.

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.