2013-07-11 12:29:20

Papeški svet izdal sporočilo za svetovni dan turizma: Turizem in voda - zaščititi našo skupno prihodnost


VATIKAN (četrtek, 11. julij 2013, RV) – Papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih je danes izdal sporočilo za svetovni dan turizma, ki bo potekal 27. septembra in je letos posvečen odnosu med turizmom in vodo. Predsednik papeškega sveta, kardinal Antonio Maria Vegliò, je sporočilu dal naslov Turizem in voda: zaščititi našo skupno prihodnost. V njem zapiše, da imajo tudi tisti, ki se ukvarjajo s področjem turizma, veliko odgovornost pri upravljanju z vodo, da bi tudi to področje postalo vir bogastva na socialni, ekološki, kulturni in ekonomski ravni. Trajnostno upravljanje z vodo predstavlja izziv za družbeno, ekonomsko in okoljstveno ureditev. Posebej pa je povezano z etičnim področjem, saj imajo naravni viri univerzalno namembnost. Gre za naravno in izvorno pravico, kateri mora biti podrejeno pravno urejanje teh dobrin. Družbeni nauk Cerkve vztraja na veljavnosti in uveljavljanju tega načela, s posebnim poudarkom na vodi.

»Naše vztrajanje na spoštovanju stvarstva izhaja iz tega, da ga prepoznavamo kot Božji dar za vso človeško družino in iz poslušnosti Stvarnikovi prošnji, naj stvarstvo varujemo, zavedajoč se pri tem, da smo upravitelji in ne gospodarji,« piše kardinal Vegliò. Pri tem spomni na papeža Frančiška, ki je že na začetku svoje papeške službe pozval, naj smo varuhi stvarstva, Božjega načrta, ki je vpisan v naravo. Papež je ob priložnosti tudi povedal, da Bog človeka ni napotil k varovanju in obdelovanju stvarstva samo na začetku zgodovine, ampak k temu usmerja vsakega med nami. To pomeni, da odgovorno pomagamo svetu rasti, ga spreminjati v vrt, bivanjski prostor za vse. Opozoril je še, da izgubljamo držo čudenja, motrenja in poslušanja stvarstva. »Če bomo ohranjali to držo poslušanja,« nadaljuje v sporočilu kardinal Vegliò, »bomo odkrili, kako nam tudi voda govori o svojem Stvarniku in nas spominja na njegovo ljubezen do človeštva. Voda nam govori o življenju, očiščevanju, obnavljanju in presežnem. V bogoslužju voda predstavlja življenje Boga, ki se nam je razodelo v Kristusu. Jezus sam se predstavi kot tisti, ki poteši žejo, iz katerega osrčja tečejo reke žive vode in ki v pogovoru s Samarijanko pravi: Kdor bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen. Žeja govori o najglobljih hrepenenjih človeškega srca, njegovih polomih in njegovem iskanju resnične sreče. Kristus je tisti, ki daje vodo, ki odžeja notranjo žejo, je izvir prenove, je kopel, ki očiščuje. On je vrelec žive vode,« poudarja kardinal Vegliò.

Nadaljuje, da je ravno zato pomembno izpostaviti, da imajo vsi, ki so vključeni v pojav turizma, veliko odgovornost v upravljanju z vodo. Medtem ko si je treba prizadevati za odstranjevanje že povzročene škode, je prav tako treba pospeševati racionalno uporabo vode, pospeševati ustrezno politiko in vzpostavljati učinkovito oskrbo, tako da bo v pomoč naši skupni prihodnosti. Kardinal Vegliò še zapiše, da je potrebna večja odločenost s strani politikov in podjetnikov, ter dodaja, da se morajo obveznosti glede problema z vodo konkretizirati. Izpostavlja tudi potrebo po spremembi miselnosti, ki bi vodila k drugačnemu življenjskemu stilu, zaznamovanem z več zmernosti in samodiscipline. Turiste je prav tako treba spodbujati, da se bodo zavedali in premislili o svoji odgovornosti in vplivu potovanja. Turist se mora zavedati, da vse ni dovoljeno. »Moramo vzgajati in spodbujati majhne geste, s katerimi ne bomo zapravljali z vodo in jo onesnaževali, obenem pa se bomo bolj zavedali, kako pomembna je,« še piše kardinal Vegliò.

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.