2013-06-28 13:04:55

Duhovne misli Benedikta XVI. za slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla


Benedikt XVI. je lansko leto pri sveti maši na praznik sv. Petra in Pavla med homilijo poudaril in razložil pomen nekaterih simbolov povezanih z današnjim praznikom: to je povezanost Petra in Pavla, kot zgled krščanskega bratstva, skale, na kateri je zgrajena Cerkev, vrat, ključev in meča. Benedikt XVI. je najprej usmeril pozornost na dva veličastna kipa svetih apostolov Petra in Pavla, ki sta postavljena pred baziliko sv. Petra, prvi s ključi v rokah, drugi z mečem. Na portalu bazilike sv. Pavla, pa so za ista apostola upodobitve iz njunega življenja in mučeništva. Za krščansko izročilo sta Peter in Pavel neločljivo povezana, saj skupaj predstavljata celoten Kristusov evangelij. »V Rimu pa ima njuna bratska povezanost v veri še poseben pomen. Saj ju namreč ima krščanska skupnost v tem mestu za neke vrste protiutež mitičnima bratoma Romulu in Remu, katerima pripisujejo ustanovitev Rima. Peter in Pavel, čeprav človeško med sabo zelo različna in navkljub njunemu odnosu, večkrat zaznamovanem s spori, sta na nov način uresničila po evangliju živeto pristno bratstvo, možno zaradi v njima delujoče milosti Kristusovega evangelija.«

Benedikt XVI. je nadalje razložil pomen Petrove izpovedi vere v imenu apostolov, ko je po razodetju Očeta, v Jezusu prepoznal Mesija in Božjega Sina ter Gospodov odgovor s katerim razodeva poslanstvo, ki ga želi Petru zaupati, to je, da bo skala, viden temelj, na katerem bo zgradil celotno duhovno zgradbo Cerkve (prim. Mt 16,16-19). Peter lahko v moči Božjega daru postane trdna skala, po slabosti 'mesa in krvi' pa lahko postane 'kamen spotike' ali po grško skandalon. »Tu je zelo jasno pokazana napetost, ki obstaja med darom, ki izjaja iz Gospoda ter človeškimi sposobnostmi.«

»V današnjem evangeliju pa pride zelo jasno do izraza tudi Jezusova obljuba: 'peklenska vrata', torej sile zla, je ne bodo premagale, 'non prevalebunt'.« Ob tem je Benedikt XVI. spomnil »na pripoved o poklicanosti preroka Jeremija, kateremu je ob izročitvi poslanstva, Gospod dejal: 'Glej, danes te naredim za utrjeno mesto, za železen steber, za bronasto obzidje proti vsej deželi, proti Judovim kraljem, proti njegovim knezom, proti njihovim duhovnikom in proti ljudstvu dežele. Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo premagali, ker sem jaz s teboj, govori Gospod, da te rešujem' (Jer 1,18-19). Tako je lahko Peter gotov glede prihodnjosti Cerkve, od Jezusa Kristusa ustanovljene nove skupnosti, ki se razteza skozi vse čase, torej tudi onkraj Petrovega zemeljskega bivanja.«

Benedikt XVI. je o pomenu ključev ter o zavezovanju in razvezovanju ob današnjem evangeljskem odlomku navedel še odlomek iz 18. poglavja Matejevega evangelija, ki je posvečeno življenju cerkvene skupnosti: »Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih« (Mt 18,18), ter še odlomek iz Janezovega evangelija, ko se vstali Kristus prikaže svojim apostolom zvečer na veliko noč in jih nagovori: »Prejmite Svetega Duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani« (Jn 20,22-23). »Ob teh vzporednih odlomkih postane jasno, da je pravzaprav avtoriteta 'razvezovati in zavezovati', oblast odpuščati grehe. Ta milost, ki odvzeme moč oblastem kaosa in zla, je v središču poslanstva Cerkve.«

Kot zadnji simbol pa je Benedikt XVI. razložil še pomen meča, s katerim je krščanska ikonografija uprizarjala svetega Pavla. Z mečem je bil namreč apostol umorjen, vendar pa to ni edini pomen, saj ko beremo pisma apostola narodov, odkrijemo, da se podoba meča nanaša na vse njegovo evangelizatorsko poslanstvo. »On je potem, ko je začutil, da se prebližuje smrt, zapisal Timoteju: 'Dober boj sem dobojeval' (2Tim 4,7),seveda ne boj bojevnika, temveč oznajevalca Božje Besede, ki je ostal zvest Kristusu in njegovi Cerkvi, kateremu se je ves daroval.«

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.