2013-06-28 12:28:03

Bangkok: företrädare från olika religioner enas mot aids


(28.06.2013) I början av veckan hölls den första regionala dialogen mellan religiösa ledare, personer som lever med HIV och aids samt de som befinner sig i riskzonen att smittas på grund av socioekonomisk status , sexism eller för att de lever under marginaliserade förhållanden. Deltagare kom från Kambodja, Indien, Indonesien, Myanmar och Thailand. Det var en värdefull möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter med stöd av FN: s gemensamma program för HIV och aids (UNAIDS). I Sydasien är diskriminering och kriminalisering som bidrar till isolering av HIV-positiva och hindrar deras tillgång till nödvändig vård, fortfarande vanlig.

Företrädare för otaliga organisationer och med initiativ till en ökad samordning för att kunna arbeta förebyggande med behandling samt främja social acceptans av dem som drabbats av smittan, träffade religiösa representanter från hela kontinenten. Religion är central för människorna i Asien och Stillahavsområdet, därför har de religiösa ledarna en potentiellt stor påverkan på de rådande sociala attityderna och kan påverka politiken i en mer rättvis och effektiv riktning för inneslutning och behandling av sjukdomen, samt bidra till att minska stigmatisering och diskriminering.
Radio Giornale 25/06/2013

All the contents on this site are copyrighted ©.