2013-06-25 15:56:27

Religionsfrihet: Möte i EU-parlamentet om 1700-årsdagen av ediktet i Milano


(25.06.2013) "1700-årsdagen av ediktet i Milano som införde religionsfrihet i det romerska riket ger oss en chans att i vår tid reflektera över religiösa friheter över hela världen, om förbindelserna mellan religiösa samfund, staten och samhället i Europa, och om vikten av ekumenisk dialog och försoning". Det skriver ledamöterna László Surján (Ungern) och Jan Olbrycht (Polen) som är initiativtagare till ett möte som äger rum i Bryssel idag i Europaparlamentets lokaler, om ediktet i Milano. Dokumentet nämns också inom riktlinjerna för religionsfriheten som antogs i går av EU: s Råd för utrikes frågor.

De två ledamöterna insisterar på betydelsen av att fritt kunna uttrycka sin tro i det offentliga livet, som bygger på grundläggande mänskliga rättigheter samt på relationen mellan kyrkor och de politiska institutionerna. De påpekar att i vissa EU: s medlemsländer, finns det fortfarande exempel på episoder eller attityder som strider mot religionsfriheten, medan i övriga världen utsätts troende och i synnerhet kristna, för diskriminering, social utslagning och övergrepp.

Många talare kommer att vara närvarande under mötet inklusive: Metropolit biskop Emmanuel av Frankrike som är ordförande i den Europeiska kyrkokonferensen; Nebojsa Stefanovic, ordförande i den serbiska nationalförsamlingen; Fader Patrick Daly, generalsekreterare för COMECE och broder Richard av Taizé-kommuniteten.
(SIR 25.06.2013)







All the contents on this site are copyrighted ©.