2013-06-25 13:49:38

Irska: Petdeset let ekumenskih srečanj v Glenstalu


IRSKA (torek, 25. junij 2013, RV) – V benediktinski opatiji v Glenstalu na Irskem se je danes začel tridnevni ekumenski simpozij na temo 'Post in praznovanje'. Ekumenski dogodek letos obeležuje tudi petdeset letnico Ekumenske konference Glenstal, ki je leta 1964 začela pripravljati razna srečanja za kristjane in razvijati ekumenski dialog. Kot je dejala sedanja predsednica te ekumenske ustanove Gillian Kingston, sicer pripadnica metodistične skupnosti, je petdeseta obletnica priložnost za ovrednotenje dela, ki je v teh letih bilo opravljeno, predvsem pa ovrednotenje prizadevanja, ki je vodilo do vedno bolj skupne opredelitve, katere poti je treba prehoditi, da bi se okrepilo vsakodnevno pričevanje lokalnih skupnosti o krščanski edinosti.

Ekumenski simpozij v Glenstalu je bil od vsega začetka varen prostor, kjer sta lahko rasli zaupanje in prijateljstvo v novem ozračju, ki ga je spodbudil tudi drugi vatikanski koncil. V pol stoletja so se srečanja dotaknila vrste tem, kot so na primer: ekumensko branje Božje Besede (1970), avtoriteta nauka v življenju Cerkve (1980), vloga krščanske službe v sodobni družbi (1987), odnos med avtoriteto, svobodo in odgovornostjo pri krščanskem pričevanju (2006). V ospredju je vedno bila tudi skrb za pospeševanje razprave o središčni vlogi evharističnega obhajanja, kar je bilo povezano z iskanjem večjega razumevanja edinosti s strani posameznih skupnosti in opredeljevanjem poti za reševanje vprašanj, ki kristjanom preprečujejo skupno obhajanje evharistične skrivnosti. Že drugi ekumenski simpozij leta 1965 je bil posvečen evharistiji, da bi tako postavil v ospredje tisto, kar je na teološki in liturgični ravni skupno različnim krščanskim izročilom na Irskem.

Tudi letošnja tema 'Post in praznovanje' je posvečena evharistiji. Organizatorji in udeleženci dogodka tako želijo prispevati k preseganju razhajanj glede evharističnega praznovanja. Namen je preučiti različna bogoslužja, ki izražajo pluralnost izročil, ne da bi se pri tem pozabilo na ekleziološke ovire. Odprta ekumenska vprašanja torej še vedno obstajajo, zatrjujejo organizatorji dogodka v Glenstalu in dodajajo, da je ravno zato treba ovrednotiti že prehojeno pot in pogledati, kaj se še lahko stori za nadaljnjo krepitev dialoga. To je še posebej pomembno v tem času, ko se zdi, da prevladujejo nekateri pesimistični glasovi, ki želijo pozitivno ovrednotiti samo preteklost, sedanjost pa opredeljujejo zelo negativno, vidijo le ovire, ne pa upanja, ki je pomembno in upravičeno glede prihodnosti ekumenizma.

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.