2013-06-21 11:53:05

Påven till kristna: Var inte hycklare och moralister, men storsinta och storhjärtade


(21.06.2013)Kristendomen är inte en ”fallstudie” av föreskrifter: detta förhindrar förståelse för hur man efterlever Gud som är glädje och generositet. Påve Franciskus sa detta vid morgonmässan i Santa Martakapellet. Vid altaret tillsammans med påven var kardinal Marc Ouellet och ärkebiskop Lorenzo Baldisseri, prefekt och sekreterare för Biskopskongregationen tillsammans med en grupp medarbetare biskop Vincenzo Paglia och Msgr Jean Laffitte, ordförande och sekreterare vid det Påvliga rådet för familjen, även de i sällskap av avdelningens personal.

Hycklarna som för Guds folk på vägar utan utvägar: detta talade påven om i sin predikan som byggde på Mattesuevangeliet kapitel sex, verserna ett till sex och sexton till arton. Påven reflekterade över den kända episoden ur evangeliet där man ser skillnaden mellan att visa upp att man ger allmosor och att ge i hemlighet såsom Gud vill. Påven fördömde de som ger de troende för många befallningar. Han kallade dem "fallstudiehycklare", intellektuella utan talang som inte är intelligenta nog att finna Gud och förklara Gud på ett intelligent sätt och därför hindrar sig själva och andra att komma in i Guds rike.

Lyssna här: RealAudioMP3 Jesus säger: ”Ni går inte själva in, och dem som vill komma dit in släpper ni inte in.” (Matt 23:13) De är etiker utan godhet och de vet inte vad godhet är. För att de är etiketter, eller hur? ’Man måste göra si eller så..’ Och de skriftlärda som har på sig mantlar och tyger för att verka majestätiska men inte har känsla för skönhet. De har inte känsla för skönhet och kommer högst fram till museimässig skönhet. Intellektuella utan talang, etiker utan godhet och bärare av museal skönhet, dessa är hycklarna, som Jesus tillrättavisar.

Påve Franciskus fortsatte: I dagens evangelium talar Herren om en annan typ av hycklare som är den som går in på det heliga.

Lyssna här: RealAudioMP3 Herren talar om fasta, bön och allmosor: de tre stöttepelarna om kristen fromhet och om inre omvändelse som Kyrkan föreslår för oss under fastan. Även här finns många hycklare som visar upp att de fastar, ger allmosor och ber. Jag tror att hyckleriet kommer dit i relationen med Gud, är vi ganska nära en synd mot den Helige Ande. De vet inget om skönhet, kärlek eller sanning. Det är små och fega.
Lyssna här: RealAudioMP3 Vi tänker på hycklarna inom Kyrkan och allt ont de gör alla, sa påve Franciskus rättframt. Som tar till vana att imitera en personlighet som beskrivs i evangeliet. Det handlar om tullindrivaren som med ödmjuk enkelhet sa: ”Gud, var nådig mot mig syndare”. Detta, sa påven, är bönen vi alla måste be med insikten att vi är syndare, men med konkreta synder och inte teoretiska. Det är denna bön hjälper oss att gå en annan väg än hyckleriets och frestelsernas, som vi alla bär på.

Man vi alla har även nåden som kommer från Jesus Kristus: glädjens nåd. Nåden att vara storsinta och storhjärtade. Hycklaren vet inte vad glädje, storsinthet är.
All the contents on this site are copyrighted ©.