2013-06-21 11:50:15

Nadškof Chullikatt pred OZN: Nepismenost ljudi je kolektivna sramota


NEW YORK (petek, 21. junij 2013, RV) – Stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih, nadškof Francis Chullikatt, je na zadnjem zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku visoko stopnjo nepismenosti na svetu označil za »kolektivno sramoto vlad, svetovnih voditeljev in mednarodne skupnosti«. V torek se je namreč sestala delovna skupina za cilje trajnostnega razvoja in razpravljala o zaposlovanju in dostojnem delu, družbeni zaščiti, mladih, vzgoji in izobraževanju.

Kako bo v svetu, kjer vedno bolj narašča tehnološki napredek in potreba po ustreznih sposobnostih in znanju, 250 milijonov otrok, ki ne zna brati, pisati ali računati, ter tri četrtine odraslega svetovnega prebivalstva, ki ne zna brati in pisati, zmoglo osvojiti zahtevane sposobnosti in veščine, je zastavil vprašanje nadškof Chullikatt in poudaril, da je to »kolektivna sramota vlad, svetovnih voditeljev in mednarodne skupnosti«. Potrebno je, da se v središče vseh prizadevanj za trajnostni razvoj postavi pravica do izobraževanja, je dodal.

Po njegovih besedah je treba razpravo o zaposlovanju in družbeni varnosti začeti ravno pri izobraževanju. Brez tega namreč mladi ostanejo brez znanja, ki je potrebno za njihovo odraslo obdobje, odrasli ostanejo brez spretnosti in znanja, ki je potrebno za osvojitev naglo spreminjajočega se delovnega okolja, modrost ostarelih oseb pa ne prehaja več iz generacije na generacijo. Pri vzgoji in izobraževanju mladih pa igra ključno vlogo družina, je nadaljeval vatikanski predstavnik: »Družina kot temeljna celica družbe zagotavlja prvo učenje medosebnih odnosov, posreduje kulturne, etične, družbene in duhovne vrednote ter tudi vrsto veščin, ki prispevajo k širjenju skupnega družbenega dobrega.« Politiki zato morajo podpreti temeljno vlogo družine.

Nadškof Chullikatt je poudaril tudi temeljno pravico do dela, ki je tesno povezana s človekovim dostojanstvom, zagotavlja življenjske dobrine za posameznika in družino ter je zato temeljna za celostni človeški razvoj in skupno dobro človeške družine. Delo, vzgoja in izobraževanje, družina – ta družbena področja so po nadškofovem prepričanju med seboj tesno povezana in soodvisna. Brezposelnost pomeni družbeno nepravičnost, ki spodkopava svobodo in duši človeško ustvarjalnost. V današnjem času pomeni veliko trpljenje za celotno družbo. Nadškof Chullikatt je dejal, da bi zakonodaje morale biti usmerjene v zagotavljanje dostojnega dela za vse, kar pa zahteva tudi ustrezno družbeno zaščito, ki bo varovala pravice zaposlenih. Pri tem je poudaril, da je »otroško delo prava oblika suženjstva, ki omogoča zlorabe, izkoriščanje in diskriminacijo več kot desetim milijonom otrok po svetu«. Opozoril je tudi na skoraj štiristo milijonov revnih oseb, ki sicer delajo, a kljub temu živijo v skrajni revščini. Pravni in socialno-varstveni sistem mora priznati in spoštovati pravice delavcev, kot so pravice do pravičnega plačila, dostojnega bivanja, počitka, varnega delovnega okolja, osebne vesti in moralne integritete, pokojnine, podpore v primeru brezposelnosti, socialne varnosti za matere in drugo, je še povedal nadškof.

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.