2013-06-20 16:06:34

Från Beirut vädjar katoliker och ortodoxer om de kristnas enhet och slutet på kriget i Syrien


(20.06.2013) Ledarna för den katolska och den ortodoxa Kyrkan öppnade på tisdagen sina synoder i Beirut för att diskutera om den allvarliga situationen för den kristna befolkningen i Syrien som drabbats av kriget mellan shiiter och sunniter. Den grekisk-ortodoxa synoden hålls på klostret i Balamand och den melkitisk-katolska på klostret i Ain Trez. De två synoderna inleddes med en gemensam appell för alla kristnas enhet och med att be för befrielsen av de två syriska biskoparna som den 22 april kidnappades i Aleppos utkanter.

Den grekisk-ortodoxa patriarken av Antiokia, mons. Yazigi, som är broder till en av de kidnappade biskoparna, säger en intervju för en libanesisk dagstidning att ”vi är inte rädda, vi upplever dramatiska stunder, det är sanningen som ingen kan ignorera, men vi är troende och har mod, vi klamrar oss fast vid jorden där vi lever och vi bär på Guds budskap i våra hjärtan och kommer att fortsätta att göra det utan rädsla". Patriarken sa också att hans broder lever och torde befinna sig i Turkiet, men hittills har man ännu inte lyckats få direkt kontakt med kidnapparna.

Från Ain Trez, som är den melkitiska Kyrkans säte, har patriarken av Antiokia, Gregorios III Laham, pekat finger mot beslutet från USA och några europeiska länder att sända vapen till rebellerna. På grund av detta initiativ kommer befolkningen att få ännu fler problem än tidigare, säger patriarken, som anser att de västerländska ländernas hållning är oförståelig. ”Det verkar som att världen endast förstår vapnens, krigets, förstörelsens, våldets och terrorismens språk. Vapnen underblåser våldet och hatet och för med sig mer död, ökar förstörelsen och flyktingarna med enorma ekonomiska och sociala skador för familjer, ungdomar, studenter och arbetare”.

Laham riktar en vädjan till det internationella samfundet och anhåller om det omedelbara upphörandet av alla vapensändningar och uppmanar länderna att arbeta för en politisk lösning istället för att bidra till splittringen av den arabiska världen.

Patriarken sa till de närvarande biskoparna att Kyrkan i Syrien kommer att upprätta en solidaritetskommitté med syftet att koordinera hjälpaktionerna på platsen och kontrollera och registrera de kyrkliga byggnaderna som förstörts eller skadats. Patriarken föreslog också underkommittéer i Libanon, Egypten, Jordanien, Irak, Kuwait, de arabiska länderna och Europa som skall ha uppgiften att med sina resurser stödja den melkitiska Kyrkans arbete i Syrien. ”Vi hoppas att våra biskopskollegor kommer att hjälpa oss i detta initiativ för att bemöta de framtida utmaningarna som ber oss att stanna i detta land som härjats av kriget och att såsom kristna vara en ledning och en riktpunkt för hela befolkningen. Gregorios III underströk att Kyrkan är en enda kropp, en enda kristen familj, en nation och denna tro omvandlas till goda handlingar och framförallt till aktiv välgörenhet gentemot de behövande.

All the contents on this site are copyrighted ©.