2013-06-18 13:23:00

Påve Franciskus: Genom att förlåta våra fiender liknar vi Jesus


(18.06.2013)Att älska fiender är svårt, men det är det Jesus ber oss om. Det sa påven vid morgonmässan i Santa Martakapellet. Påven underströk att för att förlåta våra fiender är det nödvändigt att be för dem, be Herren att han omvänder deras hjärtan. Vid mässan som firades tillsammans med kardinal Joseph Versaldi deltog en grupp medarbetare vid prefekturen för ekonomiska frågor vid den Heliga Stolen och vid Vatikanmuséerna.

Hur ska vi kunna älska våra fiender I sin predikan ställde påve Franciskus några svåra frågor genom att nämna några av mänsklighetens dramer: Hur kan man älska någon som tar beslutet att bomba och döda många personer? Hur kan man älska dem som av kärlek till pengar inte låter mediciner komma fram till åldringar och lämnar dem att dö? Eller dem som endast tänker på sig själva, sin egen makt och som gör så mycket ont? Det verkar vara svårt att vilja älska sina fiender sa påven, men Jesus ber oss om detta. Liturgin för dagen, Matteusevangeliet 5:43-48, föreslår just denna uppdatering av lagen som Jesus gör, från lagen från Sinai berg till lagen från ”Saligprisningarnas berg”, Och påven underströk att vi alla har fiender, men vi kan också bli andras fiender.

Lyssna här: RealAudioMP3 Även vi blir många gånger andras fiender: vi vill inte deras bästa. Och Jesus säger oss att vi måste älska våra fienden! Och detta är inte lätt! Det är inte lätt.. Vi tycker också att Jesus ber om för mycket! Vi överlåter detta till klausurnunnor, som är heliga. Vi överlåter det till någon helig själ, men i det vanliga livet fungerar det inte. Men det måste fungera! Jesus säger: Nej, vi måste göra såhär! För annars är ni som tullindrivarna och hedningarna och ni är inte kristna.

Hur ska vi då kunna älska vår nästa? Jesus, sa påve Franciskus, säger oss två saker: först och främst att se Fadern som ”låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga”. Och sedan säger Jesus till oss att vara ”fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig”. Jesus förlåter sina fiender, han gör allt för att förlåta dem. Att hämnas däremot är inte kristet. Men hur kan vi då lyckas att älska våra fiender? Genom att be. När man ber för den som får en att lida, sa påven, är det som om Herren kommer med olja och förbereder våra hjärtan för fred.

Lyssna här: RealAudioMP3 Be! Det är det som Jesus föreslår att vi ska göra: Be för era fiender! Be för dem som förföljer er! Be! Och säg till Gud: Omvänd deras hjärtan. Han har ett hjärta av sten, men omvänd det till ett hjärta av kött. Jag ställer frågan som var och en får svara på i sitt hjärta: Ber jag för mina fiender? Ber jag för dem som tycker om mig? Om vi svarar ja säger jag: Gå framåt och be mer för detta är en god väg. Om svaret är nej, säger Herren: Stackare. Även du är andras fiende. Be för att Herren ska omvända deras hjärtan. Vi kan också säga: Men denna har gjort mig så illa eller denna har gjort så elaka saker eller, denna utarmar personer och utarmar mänskligheten. Och med dessa argument vill vi ta hämnd: öga för öga, tand för tand.

Lyssna här: RealAudioMP3 Det är sant, sa påven, att kärleken till fienden utarmar oss. Men det gör oss fattiga som Jesus när han kom till oss och sänkte sig och gjorde sig fattig. Kärleken utarmar oss, men denna fattigdom är fröet till fertilitet och till kärlek till andra. Som Jesu fattigdom som blev frälsningens nåd för oss, som är en rikedom. Vi som idag deltar i mässan tänker på våra fiender och de som tycker om oss. Det vore fint om vi tillägnade denna mässa åt dem: Jesus, Jesu försakelse och för dem som inte älskar oss. Och även till oss, så att Herren lär oss denna klokhet som är så svår, men mycket fin för att det får oss att likna Herren. Likna vår Herre och låta solen gå upp över onda, goda och orättfärdiga. Så att vi liknar Sonen, Jesus, som genom sin ödmjukhet gjorde sig fattig för att berika oss med sin fattigdom.
All the contents on this site are copyrighted ©.