2013-06-14 15:06:25

Papež Frančišek skupnosti La Civiltà Cattolica: Vaša naloga ni graditi zidove, temveč mostove


VATIKAN (petek, 14. junij 2013, RV) – Dialog, razločevanje in meja: to so tri besede, ob katerih se je danes zaustavil papež Frančišek. In sicer ko se je srečal s skupnostjo pisateljev La Civiltà Cattolica, jezuitske revije, ki izhaja že 163 let. Le-ta je od samega začetka tesno povezana s papežem in apostolskim sedežem. Omenjene tri besede je skupnosti papež Frančišek predlagal v pomoč pri njihovem delu.

Prva beseda je dialog, je začel sveti oče. Spomnil je, da sta se stališče in stil revije skozi zgodovino spreminjala, bodisi zaradi splošnega ozračja določenega obdobja, spreminjanja zgodovinskih okoliščin ali osebnosti posameznih pisateljev. Kot je bila revija na samem začetku »bojevita« in »polemična«, mora zaradi zvestobe Cerkvi še sedaj biti stroga do hinavščine, ki je sad zaprtega in bolnega srca. »Toda vaša poglavitna naloga ni graditi zidove, temveč mostove; vzpostavljati dialog z vsemi ljudmi, tudi s tistimi, ki niso krščanske vere«. Veliko je vprašanj, o katerih je potrebno razpravljati, je nadaljeval papež Frančišek. V dialogu je vedno mogoče »približati se resnici, ki je Božji dar, in se tako medsebojno obogatiti«. Biti v dialogu pomeni biti prepričani, da ima drugi nekaj dobrega za povedati; pomeni narediti prostor za njegovo stališče, njegovo mnenje, njegove predloge, ne da bi pri tem padli v relativizem. Za to pa je potrebno zmanjšati obrambo in odpreti vrata. »La civiltà cattolica«, katoliška civilizacija, je »civilizacija ljubezni, usmiljenja in vere«.

»Druga beseda je razločevanje,« je nadaljeval papež Frančišek. Naloga revije je zbirati in izražati pričakovanja, želje, veselje in drame našega časa. Ob tem naj bi ponudila elemente za branje stvarnosti v luči evangelija. Velika vprašanja o duhovnosti so danes bolj živa kot kdajkoli prej, a biti mora nekdo, ki jih razlaga in razume. Bog deluje v življenju vsakega človeka in v kulturi. Papež je zbranim zato položil na srce, naj poskušajo odkriti, kaj je storil Bog in kako se bo njegovo delo nadaljevalo. »Zaklad jezuitov je prav duhovno razločevanje, ki si prizadeva prepoznati navzočnost Svetega Duha v človeški in kulturni stvarnosti, že zasajeno seme njegove prisotnosti v dogodkih, občutljivosti, željah, v globokih napetostih srca in družbenega, kulturnega ter duhovnega okolja

Iskati Boga v vseh stvareh predpostavlja študij, rahločutnost in izkušnje. Nekatere tematike, ki se pojavljajo v reviji, niso izrecno povezane s krščanskim pogledom. Vendar pa so po papeževih besedah pomembne, da bi lahko doumeli način, kako ljudje razumejo sami sebe in svet, ki jih obkroža. Posebno pozornost naj bi revija namenjala tudi vprašanjem glede resnice, dobrote in lepote Boga. Te so dragoceni zavezniki v zavzemanju za zaščito človekovega dostojanstva, za gradnjo miroljubnega sobivanja in za skrbno varovanje stvarstva.

Kot tretjo je papež Frančišek poudaril še besedo meja. Poslanstvo revije, kot je La Civiltà Cattolica, je povezano s sodobno kulturno razpravo. Prelom med evangelijem in kulturo je dramatičen. Sodelavci revije so zatorej poklicani zdraviti ta prelom, ki gre tudi preko srca vsakogar izmed njih in njihovih bralcev. To delo je po papeževih besedah značilno za poslanstvo Družbe Jezusove. Še sedaj za jezuite velja, kar jim je rekel že Pavel VI. in jim je za njim ponovil tudi Benedikt XVI.: »Kjerkoli v Cerkvi, tudi na področjih, ki so najtežja in obrobna, na križiščih ideologij, v družbi, kjer je bil ali je še spopad med žgočimi potrebami človeka in neskončnim sporočilom evangelija, tam so bili in so še jezuiti.« »Prosim, bodite možje meje, s tisto zmožnostjo, ki prihaja od Boga. Toda ne popustite pred skušnjavo, da bi meje udomačili: potrebno je iti naproti mejam in ne prinašati meja domov, da bi jih nekoliko polakirali in jih udomačili.« Papež Frančišek je nadaljeval, da je v današnjem svetu nujno pogumno prizadevanje za vzgajanje k prepričani in zreli veri, ki je zmožna dati življenju smisel in ponuditi prepričljive odgovore vsem, ki iščejo Boga. Revija La Civiltà Cattolica je prav v tem letu dobila novo podobo, brati jo je mogoče tudi v digitalni obliki, do bralcev pa prihaja še preko socialnih omrežij. Tudi to so meje in po tej poti morajo nadaljevati, je zatrdil papež Frančišek. Svojim sobratom jezuitom, katerim je izrazil tudi svoje prepričanje, da lahko računa nanje, je na koncu še dejal: »Vaša revija je edinstvena v svoji vrsti, rojeva se v skupnosti življenja in študija; tako kot v uigranem zboru mora vsakdo imeti svoj glas ter ga vključiti v harmonijo z drugimi glasovi.«

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.