2013-06-06 13:40:16

Påve Franciskus tar emot Cor Unum: appell, ”Lägg ner vapnen” i Syrien


(06.06.2013) Att söka en förhandlingslösning på konflikten och se till att humanitärt bistånd når syriska flyktingar och fördrivna, att prioritera det goda i personen och beskydda mänsklig värdighet: detta var påven Franciskus appell till "det internationella samfundet” när han på onsdagen tog emot deltagarna i ett samordningsmöte med katolska välgörenhetsorganisationer som arbetar i Mellanöstern. Mötet anordnades av det påvliga rådet Cor Unum.


Lyssna här: RealAudioMP3 I sitt tal uttryckte påven den Heliga Stolens oro inför den syriska konflikten och den syriska befolkningen: "Benedictus XVI vädjade flera gånger om vapenvila och att man skulle finna en lösning genom dialog för att uppnå en försoning mellan parterna. Lägg ner vapnen!". "Mot bakgrund av ihållande våld och övergrepp – sa påven - upprepar jag min vädjan om fred. Under de senaste veckorna har det internationella samfundet åter bekräftat sin vilja att vidta konkreta åtgärder för att inleda en fruktbar dialog som syftar till att få slut på kriget. Sådana insatser måste stödjas och låt oss hoppas att de kommer att leda till fred". Kyrkan, för sin del, "känner sig kallad att bära ett ödmjukt vittnesbörd, på ett konkret och effektivt sätt, om den kärlek som hon har lärt sig av Kristus". Därför uttryckte påven en förhoppning om att välgörenhetsorganisationernas arbete inom detta område är "punktligt och samanordnat".

För den Heliga stolen, är det arbete som utförs av katolska välgörenhetsorganisationer "mycket viktigt: att hjälpa det syriska folket, oavsett etnisk eller religiös tillhörighet, är det mest direkta sättet att bidra till fred och bygga upp ett samhälle som är öppet för alla sina olika komponenter. Även den Heliga stolens insatser är fokuserade på detta: att bygga en fredlig framtid för Syrien, där alla människor kan leva i frihet och uttrycka sig på sitt eget särskilda sätt".

Lyssna här: RealAudioMP3 I sina avslutningsord, gick påvens tankar till de kristna som lever i Mellanöstern: "Kyrkan stöder hennes medlemmar som upplever stora svårigheter i dag. De har den stora uppgiften att fortsätta att göra kristendomen närvarande i den region där den föddes. Och det är vår uppgift att se till att deras vittnesbörd förblir. Hela det kristna samfundets deltagande i detta viktiga arbete med bistånd och stöd är oumbärligt vid denna tidpunkt".All the contents on this site are copyrighted ©.