2013-06-04 13:07:11

Påven: de korrupta gör Kyrkan så mycket skada, helgonen är allas ljus


(04.06.2013)Syndare, korrupta och helgon. Påve Franciskus fokuserade på dessa tre i sin predikan vid mässan i Santa Martakapellet på måndagsmorgonen. Påven underströk att de korrupta gör Kyrkan mycket skada för att de dyrkar sig själva, medan helgonen däremot gör så mycket gott, de Kyrkans ljus. Vid mässan, som firades tillsammans med kardinal Angelo Amato, deltog präster och medarbetare vid Kongregationen för helgonförklaringar.

Vad händer när vi själva vill bli ägare av vingården? Påve Franciskus utvecklade detta i sin predikan som utgick från dagens evangelium om liknelsen om de onda arrendatorerna i vingården (Mark 12:1-12). Påven gick in på tre modeller av kristna i Kyrkan: syndarna, de korrupta och helgonen. Påven noterade att syndare nödvändigtvis inte är de som talar för mycket, för att vi är alla syndare. Vi känner vårt inre, fortsatte påven, och vi vet vad en syndare är. Och om någon känner sig sådan, gå på besök hos den andliga läkaren, för att då är något inte som det ska. Liknelsen talar dock om en annan typ, om de som vill ta vingården i besittning och har förlorat förhållandet till vingårdens Herre. En Herre som har kallat oss av kärlek, som skyddar oss, men så ger han oss frihet. Dessa personer kände sig starka och de kände sig självständiga från Gud.

Lyssna här: RealAudioMP3 Dessa halkade långsamt in på denna självständighet, självständigheten i förhållandet till Gud: - Vi behöver inte denne Herre och han ska inte komma och störa oss! - Och vi går framåt på denna väg. Dessa är korrupta! De som var syndare som vi alla, men har tagit ett steg framåt som om de förstärktes i synden. De behöver inte Gud! Men det verkar bara så, för att i deras genetiska kod finns denna relation till Gud. Och eftersom de inte kan förneka detta, gör de sig själva till en särskild gud: de själva är gud. De är de korrupta.

Detta, sa påven, är även vår fara. I kristna församlingar tänker de korrupta bara på sin egen gruppering: - Allt gott! Han är vår, tänker de. Men i själva verket står de för sig själva.

Lyssna här: RealAudioMP3 Judas började. Som girig syndare hamnade han i korruption. Det är en farlig väg, denna självständighetens väg. De korrupta är väldigt glömska och de har glömt denna kärlek som Herren gav dem i vingården! Och de blir dyrkare av sig själva. Hur stor skada gör inte de korrupta inom kristna församlingar! Må Herren rädda oss från att halka in på denna korruptionens väg.

Påven talade sedan om helgonen och påminde om att det just denna dag var femtio år sedan påve Johannes XXIII dog, han som var helighetens modell. I dagens evangelium, tilla påven, är helgonen de som går och tar emot hyran för vingården. De vet vad som väntar dem men de måste göra det och de gör sin plikt.

Lyssna här: RealAudioMP3 Helgonen är de som lyder Herren, de som dyrkar Herren och de som inte har tappat minnet om kärleken som Herren gav i vingården. Kyrkans helgon. Och liksom de korrupta gör Kyrkan mycket ont, gör helgonen så mycket gott. Aposteln Johannes säger att de korrupta är antikrist och att de är bland oss men inte hör till oss. Helgonen talar Guds Ord med oss som i ett ljus och de som står framför Guds tron i tillbedjan. Vi ber Herren idag om denna nåd att känna oss som syndare, verkliga syndare och inte som något diffust, utan för vissa handlingar, med konkreta synder. Nåden att inte bli korrupta. Syndare ja, men inte korrupta! Det är nåden att gå på helighetens väg. Så må det vara.
All the contents on this site are copyrighted ©.