2013-06-04 13:23:44

Mednarodna zveza gneralnih predstojnic izdala smernice za naslednja tri leta


VATIKAN (torek, 4. junij 2013, RV) – »Kot redovnice, poklicane v vodstveno službo, želimo živeti kot Jezus iz Nazareta, trpeči služabnik, ki je svojim učencem umil noge in nas tako poučil, da je pravi pomen vodenja v služenju, in ki je dal zgled ljubezni, ki se daruje do konca.« Tako se glasi prva točka sklepnega dokumenta plenarnega zasedanja mednarodne zveze gneralnih redovnih predstojnic, ki je maja potekalo v Rimu. V smernicah za obdobje 2013/2016 so predstojnice tudi zapisale, da želijo svoje poslanstvo živeti kot služenje življenju, ki zahteva, da s srcem poslušajo stvarnost v sebi, svojih kongregacijah, svetu in celotnem stvarstvu, ter da vse to živijo v duhu stalnega razločevanja, pozorne na zgodovino in v občestvu s Cerkvijo. Poudarjena je tudi vloga poglabljanja v Sveto pismo, da bi bolje razumele, kaj so poteze pravilnega vodenja, globoko molitveno življenje in kontemplacija ter služenje drugim.

Vrhovne predstojnice priznavajo vrhovno Božjo oblast, priznavajo in sprejemajo tudi moč svoje človeške šibkosti in ranljivosti. Prepoznavajo potrebo po spodbujanju 'odraslih skupnosti' in oblikovanju kvalitetnih odnosov, ki rojevajo občestvo, postavljeno na trinitarično ljubezen. Pri tem je pomembno medsebojno spoštovanje, sodelovanje in dialog z drugimi. Predstojnice so v smernicah prav tako odločene, da želijo iskati dobro v ljudeh in dogodkih, se izogibati zlorabam oblasti ter biti odprte za takšno vrsto vodenja skupnosti, ki spodbuja služenje evangeliju. Kot pomembne lastnosti vodenja, predstojnice navajajo tudi medsebojno delitev idej, spodbujanje novih energij, odpiranje novih obzorij, ponujanje izzivov in pogumno obnavljanje redovnih karizem v sedanjem času.

Vrhovne predstojnice pred sebe postavljajo tri cilje. Na prvem mestu je življenje lastne rodovitnosti, da bi se ustvarilo novo življenje in nove smeri, ter s tem razvijati osebnostne lastnosti za poslanstvo, soočati se s kulturnimi izzivi ter pripravljati prihodnje voditelje. Kot drugi cilj je navedeno oblikovanje prostora za globalno solidarnost, in sicer v sodelovanju z drugimi posvečenimi osebami in verniki laiki, ter tako povezati prizadevanje za pravičnost in pomoč trpečim. Tretji cilj za vzor postavlja Marijo, ženo, ki ge bila pogumna v veri in je znala darovati življenje. Po njenem zgledu naj bi predstojnice znale gojiti življenje v vseh razmerah in se mu ob pravem trenutku tudi odpovedati, da bi tako sprejele in uresničile Božji načrt v našem času.

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.