2013-05-28 11:36:13

P. Kowalczyk: Sodil nas bo On, ki je za nas umrl na križu


VATIKAN (torek, 28. maj 2013, RV) – Prišel bo sodit žive in mrtve: tako se glasi naslov današnjega, že 31. razmišljanja p. Dariusza Kowalczyka, predavatelja dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregoriana. Cikel njegovih meditacij ob besedah naše veroizpovedi nas ob torkih na Radiu Vatikan spremlja skozi leto vere. Ta pobuda je odgovor na povabilo Benedikta XVI., naj beremo Katekizem katoliške Cerkve.

Kristjani izpovedujejo, da bo Jezus Kristus »prišel sodit žive in mrtve«. To pomeni, da se bo dopolnila zgodovina sveta in vsakega posameznika. V katekizmu beremo: »Na sodni dan, ob koncu sveta, bo prišel Kristus v slavi dovršit dokončno zmagoslavje dobrega nad zlom, ki sta v zgodovini rasli skupaj kakor pšenica in ljuljka.«

Kristus je Gospod mrtvih in živih in kot tak nam pravi: »Bodite pogumni: jaz sem svet premagal.« (Jn 16,33) A njegovo vladarstvo se še ni dopolnilo. In tako ljuljka raste skupaj s pšenico.

Vendar pa je potrebno razlikovati med vesoljno sodbo, ki bo prišla ob koncu časov, in posebno sodbo, ki se zgodi takoj po smrti vsakega posameznika. V Pismu Hebrejcem beremo, da je ljudem določeno enkrat umreti, nato pa pride sodba (Heb 9,27). Ne obstaja nikakršna reinkarnacija. Človeška zgodovina je linearna – ima svoj začetek in svoj konec. Imamo le eno življenje in le eno smrt. Posebna sodba zadeva zgodovino posameznikov. Vesoljna sodba pa zadeva celotno zgodovino vseh generacij.

Vsi smo videli različne upodobitve sodbe in včasih nam le-te vzbujajo strah. Toda zapomniti si moramo, da nas bo sodil On, ki je za nas umrl na križu. Sodba bo torej sodba usmiljenja. Da! »Osvetljeno bo ravnanje vsakogar in skrivnosti srca,« a ne da bi bil grešnik obsojen, temveč da bi bil očiščen in odrešen. Poglavitno merilo sodbe bodo Jezusove besede: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40) Zlo bo razkrito, a pred tem se bo spomnilo na vse dobro, tudi najmanjše, ki je bilo storjeno bližnjemu.

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.