2013-05-18 10:17:11

Виена: декларация на Европейския съвет на религиите за мир


„Трайният мир е невъзможен без пълното признаване на човешкото достойнство от което произлиза всяка форма на свобода, включително религиозната”. Това се чете във „Виенска декларация” на религиозните лидери на Европейския съвет на религиите за мир разпространена след проведената среща в австрийската столица на тема „Религиозната свобода: права задължения”. Срещата на която е редактиран текста на декларацията е проведена на 7 и 8 май в седалището на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Виенската декларация е подписана от представители на католическата, православната и протестантската църкви, мюсюлмани, евреи, индуисти, будисти и сикх, присъстващи в Европа. Подписалите за Католическата църква са монс. Луиджи Бресан архиепископ на Тренто, Италия, и генералния секретар на Конференцията на епископите от Европейската общност отец Патрик Дейли. „Историята показва, че свободата на религията или кредото, особено на малцинствата, е ограничавана от държавата или заплашвана от отделни религиозни или светски групи – се чете в декларацията. Затова обединяваме нашите усилия за борба срещу всяка форма на заплаха и пълното упражняване на религиозната свобода”. Участниците поемат ангажимента да разобличават заплахите срещу религиозната свобода, като посочват конкретни задължения. Сред тях „правото да се дава и получава религиозно възпитание според избрания език”; „свободата на родителите да осигурят религиозното и морално възпитание на своите деца съгласно собствените убеждения”; „правото на отделните вярващите и религиозните общности да закупуват, притежават и използват сакрални текстове и религиозни публикации на техния език”. „Поемаме задължението – завършва Виенската декларация - да сътрудничим между нас и с други религиозни групи, правителствени и междуправителствени институции за насърчаване на разбирателството, респекта и кооперирането между религиозните общности за мира и благосъстоянието на всички”.

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.