2013-05-06 14:46:19

6. dan: Bodite povezani s Kristusom kot mladike s trto


»Vsi v sebi nosimo Kristusa, njega, ki je 'trta' in iz katerega raste zgodovina človeka in sveta. Kristus je nenehni kvas novega življenja v Bogu.«

»Dragi mladi, zahvaljujem se vam za udeležbo tukaj na trgu sv. Petra, ko obhajamo 5. svetovni dan mladih in hkrati cenim vašo požtvovalno pričevanje vere. Zato vam pravim: Bodite povezani s Kristusom kot mladike s trto.«

»V Svetem pismu je med številnimi podobami, ki izražajo skrivnost Cerkve, podoba vinograda (prim. Jer 2,21; Iz 5,1-7). Cerkev je vingorad, ki ga je zasadil Gospod sam, torej vinograd, za katerega skrbi s posebno ljubeznijo.

V Janezovem evangeliju nam Jezus razloži temeljno počelo življenja tega vinograda, ko pravi: »Jaz sem trta, vi mladike« (Jn 15,5). Te besede sem izbral za temo tokratnega Svetovnega dneva mladih. Zato vas vse pozivam: Mladi, bodite žive mladike Cerkve, bodite mladike polne sadov!

Biti žive mladike v vinogradu Cekve, pomeni predvsem biti v živem občestu s trto – Kristusom. Mladike nikakor niso samozadostne, popolnoma so odvisne od trte. V njej je vir njihovega življenja. Tako je bil vsak izmed nas s krstom vcepljen v Kristusa in je s tem prejel zastonjski dan novega življenja. Da boste žive mladike, morate živeti resničnost vašega krsta tako, da vsak dan poglabljate vašo povezanost s Kristusom s poslušanjem in poslušnostjo njevi Besedi, z udeležbo pri evharistiji in z zakramentom sprave, kakor tudi z osebnim pogovorom z Njim v molitvi. Jezus namreč pravi: 'Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar' (Jn 15,5).

Biti žive mladike v vinogradu Cekve pomeni prizadevati si tako v skupnosti kot v družbi. Vsi, vsak glede na svojo posebno poklicanost, smo deležni Kristusovega poslanstva in poslanstva njegove Cerkve. Cerkvena skupnsot je po svoji naravi misijonska skupnost« (Poslanica za 5. svetovni dan mladih).

»Cerkev potrebuje številnih delavcev. Na tem 5. svetovnem dnevu mladih se Kristus sam obrača na vas: 'Pojdite tudi vi v moj vinograd' (Mt 20,4).«

Audio: RealAudioMP3







All the contents on this site are copyrighted ©.