2013-05-05 11:40:09

5. dan: Janez Pavel II. v Santiago de Composteli: Pozdravljam vas v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je Pot, Resnica in Življenje


»Ljubljeni mladi: pozdravljam vas v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je Pot, Resnica in Življenje«.

»Prisrčno pozdravljam tudi vse mlade iz Slovenije. Vam in vašim sovrstnikom naj bo Kristus vedno Pot, Resnica in Življenje. Naj vas povsod spremlja moj apostolski blagoslov.«

Sveti oče Janez Pavel II. je v različnih jezikih, med njimi tudi v slovenščini, pozdravil šesto tisoč mladih iz vsega sveta in tako uvedel v razlago teme srečanja: Pot, Resnica in Življenje, med bedenjem v soboto, 19. avgusta 1989 zvečer, pred 4. svetovnim dnevom mladih, ki je potekal naslednji dan, v nedeljo 20. avgusta 1989 v Santiagu de Composteli v Španiji.

»Pot. To je beseda, ki najbolje izrazi značilnost tega svetovnega srečanja mladih.«

»Ta naša kompostelska pot namreč pomeni, da želimo odgovoriti na naše potrebe, na naša vprašanja, na naše 'iskanje' in tudi iti naproti Bogu, ki nas išče s tako veliko ljubeznijo, ki jo bomo težko razumeli.«

»To srečanje z Bogom se uresniči v Jezusu Kristusu. V njem, ki je dal v svoji človeškosti življenje za nas, okušamo ljubezen, ki jo ima Bog do nas. 'Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje' (Jn 3,16).

»Jezus nas želi spremljati, kakor je spremljal učenca na poti v Emavs. On nam kaže pot, po kateri hoditi in On nam da tudi moč.«

»Resnica. Mi iščemo resnico'. Potrebno je, da te besede pesmi odmevajo v naših srcih, saj kažejo na globlji pomen poti sv. Jakoba: iskati resnico in jo oznanjati.«

»Kje je resnica? 'Kaj je resnica?' (Jn 18,39). Že pred vami je nekdo drug postavil Jezusu isto vprašanje.«

»'Resnica je v Očetovi Besedi.' To je to, kar hočemo reči, ko priznamo Jezusa Kristusa kot resnico. 'Kaj je resnica?', ga je vprašal Pilat. Pilatova tragedija je bila v tem, da je resnica stala pred njim v osebi Jezusa Kristusa in je on ni bil sposoben prepoznati.«

»Dragi mladi, ta tragedija se v našem življenju ne sme ponoviti. Kristus je središče krščanske vere. To je vera, ki jo Cerkev oznanja vsem moškim in vsem ženskam tako danes, kot vedno do sedaj. Bog je postal človek. 'In Beseda je meso postala in se naselila med nami' (Jn 1,1¸4). Oči vere vidijo v Jezusu Kristusu takega človeka, kakor je lahko in kakor Bog želi, da je. Istočasno pa nam Jezus razodeva Očetovo ljubezen.«

»Dragi mladi, iščimo resnico o Kristusu, iščimo resnico o Cerkvi. Pri tem moramo biti dosledni: radi imejmo resnico, živimo v resnici, oznanjajmo resnico! Kristus pokaži nam resnico! Bodi nam edina resnica!«

»In končno, dragi mladi, Kristus je Življenje. Kristus, dragi mladi, je torej edini kompetenten sogovornik, kateremu lahko postavite temeljna vprašanja o vrednosti in smislu življenja.«

»Smisel življenja, bo On rekel, je v ljubezni. Samo kdo zna tako ljubiti, da pozablja nase, ko se daruje za bližnjega, uresničuje v polnosti svoje življenje. Evangeljski paradoks življenja, ki se odkupi v tem, ko se izgubi (prim. Jn 12,25), je paradoks, ki je v polnosti osvetljen s skrivnostjo Kristusa, ki je umrl in vstal za nas.«

»Dragi mladi, stopimo skupaj z Marijo na pot, prizadevajmo si hoditi za Jezusom, ki je pot, resnica in življenje. Tako bomo goreči oznanjevalci nove evangelizacije in velikodušni ustvarjalci civilizacije ljubezni.«

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.