2013-02-22 15:36:06

Osem let papeževanja Benedikta XVI.: Od leta evharistije do leta vere


V skoraj osemletnem pontifikatu Benedikta XVI. je Cerkev hodila skozi štiri posebna leta, posvečena evharistiji, sv. Pavlu, duhovnikom in veri. Ko je bil Joseph Ratzinger 19. aprila 2005 izvoljen za Petrovega naslednika, je že bilo v teku leto evharistije, ki se je sklenilo oktobra istega leta. To je novoizvoljeni papež razumel kot pomenljivo znamenje, kar je tudi sam povedal v nagovoru kardinalov ob sklepu konklava (Sikstinska kapela, 20. april 2005): »Nemogoče je, da ne bi bila evharistija, srce krščanskega življenja in izvir evangelizacijskega poslanstva Cerkve, stalno središče in vir petrinske službe, ki mi je zaupana. Po evharistiji je stalno navzoč vstali Kristus, ki se nam nenehno daruje, ko nas kliče k udeležbi pri mizi svojega telesa in svoje krvi. Iz polne občestvenosti z njim more izvirati vsaka druga prvina življenja Cerkve, najprej občestvenost med vsemi verniki, prizadevanje za oznanjevanje in pričevanje evangelija ter žar ljubezni do vseh, posebej do ubogih in malih.«

Pavlovo leto (2008 – 2009)
28. junija 2008 je papež Benedikt XVI. v baziliki sv. Pavla zunaj obzidja vodil večernice ob začetku Pavlovega leta. Minevalo je namreč 2000 let od Pavlovega rojstva v Tarzu v Kilikiji, v današnji Turčiji. Zbranim ob grobu apostola narodov je Benedikt XVI. pojasnil, zakaj je razglasil to posebno leto, posvečeno Pavlu: »Da bi ga poslušali in se od njega kot svojega učitelja zdaj naučili ''vero in resnico'', v katerima so zakoreninjeni temelji za edinost med Kristusovimi učenci.« O sv. Pavlu papež zatrdi: »Njegova vera je izkustvo, da ga Jezus Kristus ljubi povsem osebno; je gotovost, da Kristus ni prestal smrti zaradi nečesa brezimnega, ampak iz ljubezni do njega, Pavla, ki ga kot Vstali še vedno ljubi; Kristus se je torej daroval zanj. Njegova vera je prevzetost od ljubezni Jezusa Kristusa, ki ga pretrese do najgloblje notranjosti in ga preobrazi. Njegova vera ni teorija, ni mnenje o Bogu in svetu. Njegova vera je navzočnost Božje ljubezni v njegovem srcu. In tako je ta vera sama ljubezen do Jezusa Kristusa. Iz vseh pisem sv. Pavla vidimo, kako se je na njegovi poti učitelja narodov izpolnila napoved, ki je bila v uri njegove spreobrnitve izrečena Hananiju: ''Pokazal mu bom, koliko bo moral trpeti za moje ime.'' Njegovo trpljenje ga potrjuje kot učitelja resnice, ki ne išče svojega dobička, svoje slave, svoje lastne izpolnitve, marveč jamči za tistega, ki nas je vse ljubil in se daroval za nas.«

V Pavlovem letu je Benedikt XVI. apostolu narodov posvetil kar dvajset katehez pri splošnih avdiencah ob sredah ter ga temeljito in poglobljeno predstavil v vseh njegovih razsežnostih.

Leto duhovništva (2009 – 2010)
Še preden se je 28. junija 2009 sklenilo Pavlovo leto, pa je Cerkev vstopila v leto duhovništva. Benedikt XVI. ga je razglasil ob 150-letnici smrti sv. Janeza Marije Vianneya, zavetnika župnikov. Slovesnost ob začetku leta duhovništva je potekala na praznik presvetega Jezusovega Srca, 19. junija 2009, v baziliki sv. Petra, ko tradicionalno poteka tudi dan molitve za svetost duhovnikov.

»Če je res, da je Jezusov klic, naj ostanemo v njegovi ljubezni, namenjen vsakemu kristjanu, pa na praznik Jezusovega Srca, dan za svetost duhovnikov, ta poziv še močneje odmeva v nas duhovnikih […] Naše poslanstvo, ki zahteva popolno zvestobo Kristusu in nepretrgano zedinjenje z njim, je nepogrešljivo za Cerkev in svet. Ostati v njegovi ljubezni pa pomeni, da si nenehno prizadevamo za svetost, kakor je to delal sv. Janez Marija Vianney,« je zatrdil Benedikt XVI. Skozi vse leto je ob različnih priložnostih duhovnike spodbujal k nenehnemu zatekanju k Božjemu usmiljenju, krepitvi občestva in zvestobe Petrovemu nasledniku, teološkemu in pastoralnemu izpopolnjevanju, črpanju moči iz evharistije in molitve, skrbi za zaupano jim čredo, skratka: »Pustiti, da te Kristus popolnoma prevzame.« »Cerkev potrebuje svete duhovnike; služabnike, ki bodo vernikom pomagali doživeti usmiljeno Gospodovo ljubezen in bodo njegovi resnični pričevalci,« je poudaril.

Leto vere (2012 – 2013)
Papež Benedikt XVI. svoj skoraj osemletni pontifikat končuje v letu vere. Razglasil ga je ob 50-letnici začetka drugega vatikanskega koncila. »Koncil si ni izmislil ničesar novega glede vere, prav tako ni hotel zamenjati to, kar je starodavno. Poskrbel je za to, da se ta ista vera živi danes še naprej, da je še vedno živa vera v spreminjajočem se svetu,« je papež zatrdil med otvoritveno slovesno mašo, ki jo je na trgu sv. Petra daroval 11. oktobra 2012. Sicer pa je Benedikt XVI. zadnje mesece vernike vztrajno vabil, naj nam leto vere postane priložnost za poglobitev naše osebne vere v Boga, ki je ljubeči Oče. V tem času, bi se naj tudi pobliže in temeljito seznanili z izhodišči, načeli in resnicami naše vere, začenši pri veroizpovedi. 17. oktobra 2012 je Benedikt XVI. začel sklop katehez, posvečenih letu vere, da bi spoznali, kako »vera ni nekaj tujega in ločenega od konkretnega življenja, ampak je duša življenja«. Letos je tri kateheze posvetil tudi pojasnjevanju veroizpovedi.

Leto vere se bo sklenilo pod pontifikatom novega Petrovega naslednika. Priložnosti, da bi slišali učenje papeža Benedikta XVI. je ostalo malo. Zadnjič se bomo verniki z njim lahko srečali dan pred iztekom njegovega pontifikata, in sicer pri zadnji splošni avdienci, 27. februarja 2013, ko bo imel tudi zadnjo katehezo.

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.