2013-02-21 16:45:14

Osem let papeževanja Benedikta XVI.: Vloga žensk v zgodovini krščanstva


Benedikt XVI. je v skoraj osem letnem pontifikatu imel 355 splošnih avdienc s katehezami. Približal nam je zgodovino krščanstva, Cerkve in cerkvenega nauka. Osvetlil lik Jezusa, apostolov, cerkvenih očetov, svetnikov in svetnic ter drugih pomembnih oseb, ki so bistveno zaznamovale cerkveno zgodovino. Med široko in bogato paleto papeževih katehez ne moremo zaobiti vloge žensk v zgodovini krščanstva. Benedikt XVI. jim dodeli pomembno mesto. Potem ko konča niz katehez o apostolih in tistih pričevalcih krščanstva, ki so omenjeni v novozaveznih spisih, 14. februarja 2007 spregovori o ženskah v služenju evangeliju: »Zgodovina krščanstva bi se razvijala čisto drugače, če ne bi bilo velikodušnega prispevka mnogih žensk.«

Na prvem mestu je Devica Marija
Papež zatrdi, da so mnoge ženske osebe imele učinkovito in dragoceno vlogo pri širjenju evangelija in zato njihovega pričevanja ne smemo pozabiti. Spomni, da je Jezus sicer med svojimi učenci izvolil dvanajst mož za očete novega Izraela. Toda poleg dvanajsterih so v skupino učencev izvoljene tudi mnoge ženske. Benedikt XVI. opozori na tiste, ki jih srečamo na Jezusovi poti: od Ane do Samarijanke, Sirofeničanke, žene, ki je trpela zaradi krvotoka, in grešnice, ki ji je odpuščeno. Navede tudi ženo, ki peče kruh, ženo, ki izgubi drahmo, vdovo, ki vedno znova hodi k sodniku. Papež posebej izpostavi tiste ženske, ki so v okviru Jezusovega poslanstva imele dejavno vlogo: »Na prvem mestu mislimo seveda na Devico Marijo, ki je s svojo vero in s svojim materinstvom na edinstven način sodelovala pri našem odrešenju. Tako jo je mogla Elizabeta imenovati celo ''blagoslovljeno med ženami'' in dodati: ''Blagor ji, ki je verovala.'' Marija je postala Sinova učenka, v Kani je pokazala svoje popolno zaupanje vanj in šla za njim pod križ, kjer je od njega prejela poslanstvo, da je namreč mati za vse njegove učence vseh časov, ki jih tam uteleša Janez.«

Tu so tudi različne ženske, ki so v Jezusovi neposredni okolici opravljale različne vloge. Zgovoren primer za to so ženske, ki so hodile za Jezusom, da bi ga podpirale s svojo posestjo: Marija Magdalena, Joana, Suzana in mnoge druge. Evangeliji nas seznanijo tudi s tem, da ženske, za razliko od dvanajsterih, niso zapustile Jezusa v uri njegovega trpljenja: »Med njimi izstopa zlasti Magdalena, ki ni bila navzoča le pri njegovem trpljenju in umiranju, marveč je bila tudi prva priča in znanilka vstajenja.«

Sv. Pavel: Ni moškega ne ženske
O dostojanstvu in vlogi ženske v Cerkvi je po papeževih besedah izčrpno pisal sv. Pavel: »Pavel izhaja iz načela, po katerem za krščene ne le ''ni več Juda ne Grka, ne sužnja in svobodnega'', marveč tudi ''ni moškega in ženske''. Razlog za to je, da ''smo vsi eden v Kristusu Jezusu''.« Benedikt XVI. navede nekaj imen, ki se pojavljajo v Pavlovih pismih: Apija, Feba, Marija, Trifena, Trifoza, Perzida, Julija, Evodija in Sintiha.

Benedikt XVI: Zahvala za vse ženske in vsako posebej
»Zato se Cerkev zahvaljuje za vse ženske in vsako posebej,« je Benedikt XVI. ponovil besede svojega predhodnika Janeza Pavla II., zapisane v apostolskem pismu Mulieris dignitatem. »Kakor vidimo,« dodaja Benedikt XVI., »velja ta zahvala ženskam v teku zgodovine Cerkve in jo izraža celotno cerkveno občestvo. Tudi mi se pridružujemo temu spoštovanju in se Gospodu zahvaljujemo za to, da vodi svojo Cerkev skozi rodove. Pri tem se Gospod brez razlike poslužuje moških in žensk, ki znajo svojo vero in svoj krst napraviti rodoviten za blagor celotnega telesa Cerkve, v večjo Božjo slavo.«

Sedemnajst katehez posvečenih svetnicam srednjega veka
1. septembra 2010 Benedikt XVI. začne nov sklop katehez, posvečenim izključno ženskam, svetnicam in mistikinjam srednjega veka. »Tudi v tistih stoletjih zgodovine, ki jih običajno imenujemo srednji vek, razni ženski liki blestijo po svetosti življenja in bogastvu poučevanja.« V sedemnajstih katehezah predstavi kar šestnajst ženskih likov. Začne s sv. Hildegardo iz Bingna in zaključi s sv. Ivano Orleansko.

Februarja 2011 papež nadaljuje s sklopom katehez o cerkvenih učiteljih, ki so si ta naziv prislužili »zaradi odličnosti svojega nauka«. Seveda ne izpusti dveh cerkvenih učiteljic: sv. Terezije Deteta Jezusa (19. stoletje) in sv. Terezije Avilske (16. stoletje), s katero predstavitve tudi začne. O slednji takole pravi: »Sv. Terezija Jezusova je prava učiteljica krščanskega življenja za vernike vseh časov. V naši družbi, ki ji pogosto manjka duhovnih vrednot, nas sv. Terezija poučuje, kako biti neutrujeni pričevalci Boga, njegove navzočnosti in njegovega delovanja; uči nas, kako zares začutiti tisto žejo po Bogu, ki obstaja v globini našega srca, tisto hrepenenje po gledanju Boga, iskanju Boga, pogovoru in prijateljstvu z njim. To prijateljstvo je potrebno vsem nam in dan za dnem ga moramo znova iskati. Zgled te globoko kontemplativne in učinkovito delavne svetnice naj tudi nas spodbudi, da vsak dan namenimo ustrezen čas molitvi, temu odpiranju za Boga, tej poti iskanja Boga, da bi ga videli, da bi našli njegovo prijateljstvo in tako resnično življenje.«

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.