2013-02-09 10:38:51

Octava dies: Mladi v kulturnem ''multi-verzumu''


Kako razumeti mlade in njihov svet čustvovanja, razmišljanja, izražanja? Težko je, kajti današnje obzorje je vedno bolj razdrobljeno in v naglem razvoju, s stalnimi spremembami mislenosti, običajev, obnašanj. Tako da papež namesto homogenega kulturnega ''uni-verzuma'', govori o ''multi-verzumu'', zaznamovanem s pluralnostjo pogledov in perspektiv.

In če je težko, je ravno zaradi tega nujno potrebno premisliti o mladinskih kulturah, kot si to prizadeva Papeški svet za kulturo. Namen je ta, da se prestreže vprašanja in pomembne zahteve, na katere moramo dati verodostojne in ustrezne odgovore, z govorico in pristopom, ki zna doseči srce in misel mladih takšnih kot so. Vprašanja obstajajo tudi v stalnem toku digitalnega in glasbenega sveta, a pogosto ne naletijo na naše odgovore.

Zato ni dovolj samo premišljevati. Z mladimi je treba biti, jih ljubiti, vanje zaupati, kot je dejal papež. brez medsebojnega zaupanja ne bo njimi nikoli stekel pogovor, ne bo se jim posredovala tista vera, ki jutri morda bo ali pa ne bo več njihova. V Cerkvi so vedno odlični vzgojitelji, pravi prijatelji mladih, in mnogi mladi želijo z velikimi ideali trošiti svojo neizmerno energijo. Ne smemo jih zavajati. Hodimo z njimi in iščimo smisel naših življenj.

Pripravlja p. Federico Lombardi, direktor Radia Vatikan

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.