2013-02-01 12:39:09

Molitveni namen svetega očeta za februar: Molimo za migrantske družine in ljudstva, ki se nahajajo v vojni


VATIKAN (petek, 1. februar 2013, RV) – Da bi bile migrantske družine, zlasti matere, v stiskah deležne podpore in spremljanja. V ta namen smo verniki povabljeni moliti v mesecu februarju. O migrantskih družinah je papež Benedikt XVI. razmišljal v Poslanici za svetovni dan migrantov in beguncev 2007. Spomnil je na nazareško družino in zapisal: »Nazareška družina na begu je primer, zgled in opora za vse emigrante in romarje ne glede na starost in poreklo in za vse begunce, ki so zaradi preganjanja ali stiske zapustili domovino, drage sorodnike, sosede in prijatelje ter se naselili v tujih državah. V drami nazareške družine prepoznavamo težke življenjske okoliščine vseh migrantov, prav posebej beguncev, izgnancev, pregnancev in azilantov. Zavedamo se težav, ki pestijo migrantske družine – pomanjkanje, ponižanja, stiske in šibkosti milijonov in milijonov migrantov, beguncev in azilantov. Nazareška družina odslikava podobo Boga, ki je ohranjena v srcih vseh človeških družin, tudi tistih, ki jih zaznamuje emigracija.« Papež v poslanici izpostavi, da migrantske družine pestijo mnoge težave, saj jih ločenost in razrahljane medsebojne vezi pogosto razbijejo: »Nastajajo namreč novi odnosi in razvijajo se nove simpatije. Zaradi oddaljenosti in osamljenosti, ki predstavljata preizkusni kamen vsakega odnosa, človek pozablja na svojo preteklost in na dane obljube in dolžnosti. Če imigrantskim družinam ne zagotovimo priložnosti za integracijo in če jim v družbi ne ponudimo možnosti, da se uveljavijo, težko pričakujemo, da se bodo takšne družine harmonično razvijale.« Benedikt XVI. posebej spomni na begunske družine. Opozori, da v begunskih taboriščih pogosto vladajo tudi težave na osebni ravni. Te so povezane s travmami in duševnim stresom, ki so posledice tragičnih izkušenj. Še posebej »žene in otroci so nemalokrat v nevarnosti, da v boju za preživetje postanejo žrtve spolnega nasilja in zlorab. Za tovrstne primere potrebujemo primerno pastoralno dejavnost, ki bo pomagala celiti rane prizadetih in zlorabljenih ter zagotovila podporo krščanske skupnosti, ki more na novo vzpostaviti kulturo medsebojnega spoštovanja in ponovno odkriti resnično vrednoto ljubezni.«

Po misijonskem molitvenem namenu, pa smo v februarju povabljeni moliti za ljudstva, vpletena v vojne in medsebojne spore, da bi usmerjala svojo pot k izgrajevanju mirne prihodnosti. V svoji prvi Poslanici za svetovni dan miru 2006, je papež Benedikt XVI. zapisal: »Mir je neukrotljivo hrepenenje, ki živi v srcu vsakega človeka, ne glede na njegovo kulturno obnebje. Zato je vsak poklican v službo tako dragocene dobrine. Delati mora za to, da se ne bi vtihotapila nobena oblika dvoličnosti, ki bi zastrupila odnose. Vsi ljudje smo člani ene in iste družine. Nekritično povzdigovanje lastnih posebnosti tej temeljni resnici nasprotuje. Treba je okrepiti zavest, da nam je dana ista usoda – v zadnji fazi presežna –, da bi lahko kar najbolje ovrednotili lastne zgodovinske in kulturne posebnosti, da si pri tem ne bi med seboj kljubovali, marveč bi se usklajevali s pripadniki drugih kultur. To so preproste resnice, ki omogočajo mir; postajajo nam bolj umljive, če poslušamo lastno srce s čistimi nameni. Tedaj se nam mir prikaže v novi luči: ne zgolj kot odsotnost vojne, marveč kot sožitje med posameznimi državljani v družbi, v kateri vlada pravičnost in se v njej kar najbolj uresničuje dobro za vsakega izmed njih. Resnica miru vabi vse, naj gojimo rodovitne in iskrene odnose; spodbuja nas, da iščemo steze odpuščanja in sprave ter se jih oklepamo, da smo jasni v pogajanjih in zvesti dani besedi.«

Po slovenskem molitvenem namenu pa se povežimo v prošnji, da bi se stari, bolni, invalidi in sploh vsi preizkušeni zavedali, da s svojim trpljenjem dopolnjujejo Kristusovo odrešenje sveta (Prim. Kol 1,24).

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.