2013-01-31 17:36:37

Vatikanen: Nya ungdomskulturer i fokus


(31.01.2013) "Nya ungdomskulturer" kommer att stå i fokus under det Påvliga kulturrådets kommande plenarsammanträde mellan den 6 och den 9 februari, som leds av den italienska kardinalen Gianfranco Ravasi.

När han presenterade plenarsammanträdet vid Franciskusklostret i Assisi, noterade kardinal Ravasi:

"När de går längs gatorna med sina öron blockerade med hörlurar och lyssnar på deras musik, ger de ett tecken på att de är "frånkopplade" från den outhärdliga sociala, politiska och religiösa komplexiteten som vi vuxna har skapat. På sätt och vis vänder de bort blicken så att de utesluter sig själva eftersom vi har uteslutit dem genom vår korruption och bristande konsekvens, genom osäkerhet, arbetslöshet och marginalisering. Vi föräldrar, lärare och präster, den härskande klassen, vi måste granska vårt samvete. Ungdomarnas ”mångfald”, som i själva verket inte bara är negativt, innehåller överraskande frön av fruktbarhet och äkthet. Vi behöver bara tänka på de många unga personer som väljer att volontärarbeta eller deras passion för musik, sport, och vänskap, som är deras sätt att tala om för oss att människan inte lever av bröd allena. Vi behöver bara tänka på deras andlighet, som är så originell i sin uppriktighet, eller deras frihet, som är gömd under ett täcke av skenbar likgiltighet."

"För dessa och för många andra orsaker", avslutade ordföranden i det Påvliga kulturrådet, "är jag intresserad av ungdomar, som inte bara är mänsklighetens framtid men också nutid. Av de fem miljarder människor som lever i utvecklingsländer är mer än hälften under 25 år (motsvarande 85% av alla ungdomar i världen). Det är därför, om man bortser från alltid nödvändiga socio-psykologiska analyser om de ungas trosliv, dvs innebörden av religiös tro för dem, skulle vi snarare inrikta oss på deras tro, det vill säga att lita på deras möjligheter, även om de är begravda under den likgiltigheten som, vid första anblicken, gör ett sådant slående intryck. "

Biskop Avezedo klargjorde under sitt anförande vid presskonferensen, att målet är "att objektivt undersöka de nya, komplexa och fragmenterade ungdomskulturfenomenen med hjälp av experter och lyssna till medlemmarna av och konsulenterna till det Påvliga kulturrådet. Endast invigningen kommer att vara öppen för allmänheten. Det kommer att hållas i Aula Magna i LUMSA universitetet och kommer att inledas med nyheten av en kort rockkonsert som föregår den första konferensen. Arbetsdokumentet som skickades till alla deltagare klargör vårt perspektiv rörande en kulturell analys av förändringar hos ungdomar och unga vuxna som ifrågasätter evangelisationen."

"För några dagar sedan" kommenterade han, "sa den Internationella arbetsorganisationen att 73,800 ungdomar söker arbete i världen och att det kommer att finnas en halv miljon fler under 2014. Denna information väcker en rad frågor: Finns det en misstro mot regeringen? Finns det en rädsla inför framtiden? Kommer ungdomarna att gå ut på gatorna i protest? Har myten om evig ungdom producerat en brist på de vuxnas värde?" I detta sammanhang och efter mötet har gjort en övergripande analys av situationen, kommer programmet att fokusera på några av de mest framträdande och vittomfattande kulturella aspekter som hur den "digitala kulturen revolutionerar kommunikationens modeller och grammatik". Strukturerna och ritualerna i detta språk, samt vikten av musiken, mötesplatser, etc. ... Alla är de frågor som "kräver urskiljning å Kyrkans sida och en djupgående förändring i språket och skapandet av koder där den kristna visionen kan vara meningsfull." Andra diskussionsämnen kommer att vara ungdomarnas "känslomässiga alfabet", kroppens värde, vänskapsnätverk, och förseningen med att uppnå självförsörjning".

"Följande dag kommer tre unga vuxna från olika kontinenter att reflektera över orsakerna till att ha förtroende för ungdomen. Trots rädslan för framtiden och försämrade ekonomiska villkor, finns det "potential, en otrolig kreativitet, en anda av volontärarbete som är full av altruism, ... och svar på frågor om mening och hopp."

Nästa ämne som skall behandlas kommer att vara att "generera tro, som vi har kallat det " kulturella slaget". ”Det betyder” sa biskop Avezedo, "att skapa förutsättningar som gör ett möte med Kristus möjligt, med en kulturell samt en pastoral och teologisk inriktning. Tröttheten och ibland felen inom kyrklig praxis som vidgar klyftan mellan ungdomar och kyrkan behöver förklaras. Även talen över de som föds in i tron ​​är låga. Vuxna generationer vet antingen inte hur eller har inte tid att ta itu med sin egen tro eller att överföra tron till sina barn."

"Audiensen med den Helige Fadern i början av plenarmötet kommer att vara ett viktigt incitament för mötet. Under 2000 år har kyrkan inte haft en förutbestämd konstnärlig stil eller ett fördefinierat språk. Hon ser till personen och Jesu budskap att kommunicera i dessa komplexa tider. Nya ungdomskulturer avslöjar sårbarheten, osäkerheten och bräckligheten av repetitiva formler. Det Påvliga kulturrådets lovande möte befriar oss från ytlighet och apati och är orädd för att konfrontera sanningen bakom kulturella situationer."
All the contents on this site are copyrighted ©.