2013-01-30 16:36:33

Kardinal Ouellet: På sju år har påven lyssnat på alla världens biskopar


(30.01.2013)Benedictus XVI träffar de italienska biskoparna på sitt Ad limina-besök. I och med detta möte har påven under sina sju års ponifikat fått besök av alla världens katolska biskopar. Om detta viktiga mål talade prefekten för biskopskongregationen kardinal Marc Ouellet i en intervju med Vatikanradion. Han berättade:

”"Ad limina"-möten är en gammal tradition och spåras ända till Pauli brev till Galatéerna. Med ankomsten av biskoparna till Rom, görs Kyrkans universalitet synlig i sin enhet och sin mångfald. Den visar Kyrkans universalitet genom pluraliteten av kulturer, men som på djupet kommer från Kristi universalitet, den ende frälsaren.”

Vi frågade: Vilka är de viktigaste frukterna av dessa möten? Kardinal Ouellet svarade:

”Frukterna är främst andliga, genom att komma till Rom och bekräfta tron vid Petri grav. Genom mötet mellan biskopen och påven, stärks sammanhållningen och kollegialiteten bland biskoparna och Petri efterträdare och Kyrkan själv konsolideras i gemenskap och i missionsiver.”

Vi undrade om Kyrkan är särskilt nära de stift som lever i svåra och dramatiska situationer, som Syrien, eller i humanitära nödsituationer, som i Afrika. Kardinalen svarade:

” När en biskop anländer till Rom, tar han med sig sitt stifts glädje, hopp och lidande. I kyrklig broderskap, delar han med sig av lidande och negativa situationer och varje biskop känner stöd från påven och de andra biskoparna för att fortsätta att utföra sitt uppdrag om rättvisa och fred.”

När det gäller stiften i väst är oron framförallt stor vad gäller familjen, skydd av livet, utbildningsfrihet och nu även samvetsfrihet. Om detta sa kardinal Ouellet ” I mötet med påven får de stöd och råd hur de kan finna ett fundament för detta.”

Vi undrade också om kyrkorna som lider förföljelse och inte har religionsfrihet. Och om detta sa kardinalen att vi i år firar 1 700 år av Kejsar Konstantins Milanesiska edikt år 313. Denna frihet tillhör personen som sådan och är grunden för alla andra friheter. Denna rätt måste erkännas och förankras i civilrätten i varje nation. Religionsfrihet, för vilken också den salige Johannes Paulus II var apostel och pionjär, måste erkännas och främjas för alla, såsom den helige Fadern lär oss.”

Alla biskopar berättar att de slås av påvens förmåga att lyssna och kardinal Ouellet sa att förmågan att lyssna karakteriserar påven. Samtalen baseras på varje stifts särskilda situation. Påven erbjuder exempel för biskoparna hur man lyssnar för att sedan visa Kyrkan Herrens väg.”

Vi undrar vilka intrycken är av påven efter dessa möten? Kardinalen svarade:

”Jag skulle vilja svara med vad Benedictus XVI sa i sin predikan vid Mässan i början av sitt pontifikat: "Kyrkan är levande. Kyrkan är ung. Hon tar med sig världens framtid och visar därför också var och en vägen mot framtiden." Detta tror jag att påven har konstaterat under sina sju års pontifikat genom att möta världens biskopar och Kyrkan på hela jorden, som, bland världens lidande, kontinuerligt föryngras och blir vacker genom den Helige Andes kraft.”
All the contents on this site are copyrighted ©.