2013-01-28 17:08:32

Påven anförtror patriarken Bechara Raï korsvägsandakten Via Crucis vid Colosseum


(28.01.2013)Påven har som tack för sin resa till Libanon uppmanat hela Kyrkan att be för Mellanöstern och kyrkans samfund där och har bjudit patriarken av den maronitiska kyrkan Bechara Boutros Rai att skriva meditationen för korsvägsandakten Via Crucis på Långfredagen vid Colosseum i Rom. Texterna ska skrivas, under ledning av patriarken, av två unga libaneser och de ska följa traditionen med vandringen till de fjorton stationerna.
All the contents on this site are copyrighted ©.