2013-01-25 18:26:12

Påven uppmuntrar ”Marschen för livet” i USA: Politiska ledare bör skydda de ofödda barnen


(25.01.2013)"Jag är med dem som marscherar för livet och jag ber för att de politiska ledarna ska skydda ofödda barn och främja en livets kultur". Med detta tweet, visade Benedictus XVI sitt stöd för ”Marschen för livet” i Washington. Evenemanget ägde rum på fyrtioårsdagen av USA:s Högsta domstols dom som kallas ”Roe vs Wade", som legaliserade abort i USA. President Barack Obama har i dagarna bekräftat sitt stöd för lagen. Man beräknar att sedan 1973 har uppskattningsvis femtiofem miljoner ofödda barn har aborterats, en sjättedel av den amerikanska befolkningen.

Om sitt engagemang för livet i USA talade kardinal Elio Sgreccia, ordförande emeritus för den Påvliga livsakademin med Vatikanradion. Han sa: ”Jag tror att detta återupplivande av ett "ja" till livet är oundvikligt. Vi har alltid hållit uppe hoppet och vi arbetar med detta varje dag. Det handlar om två sanningar och orsaker. Den första, som är människan: Abort innebär att ta livet av en människa, en individualitet som har ett personligt värde. Den andra orsaken har utvecklats allt tydligare ur en sociopolitisk synvinkel: det är brist på barn, som orsakar den ekonomiska krisen i världen. Det skadar, i det långa loppet, den ekonomiska tillväxten och stabilisering av ekonomierna.”

USA är ju en pluralistisk, multietniskt, multi-religiöst land. Det är slående att människor av alla trosuppfattningar och även människor som inte har någon religiös tillhörighet deltar i marschen. Som för att säga att frågan om livets värde inte känner några gränser... Kardinal Sgreccia sa om detta: ”Det handlar om instinkt tror jag” och fortsatte ”se hur vi tar hand om blommor, växternas biologiska mångfald och sedan hur vi våldsamt tar bort ofödda människoliv. Detta tycker jag är alltför absurt för att stödjas.”

Enligt undersökningar är aborter bland fattiga afro-amerikaner vanligast i USA.

Kardinal Sgreccia sa att man ser liknande tecken i bland annat Italien, där abort ofta utförs av invandrare på grund av dålig ekonomi. Och att man kan förhindra detta genom att hjälpa kvinnan och genom en positiv synvinkel, då han inte tror att någon kvinna gör abort frivilligt.

Kardinalen avslutade: Inte för inte säger man att rätten till liv är själva fundamentet. Det betyder att om det inte finns, kollapsar andra värden: som ekonomin, kulturen och gemensamma politiska värderingar.
All the contents on this site are copyrighted ©.