2013-01-25 15:22:34

Påven ber om fred i Mellanöstern


(25.01.2013) Benedictus XVI mötte på fredagen medlemmarna i den gemensamma internationella kommissionen för teologisk dialog mellan den Katolska kyrkan och de orientaliska ortodoxa kyrkorna som började sin serie av årliga möten för exakt tio år sedan. I sitt tal till gruppen, bad påven speciellt för fred och rättvisa i Mellanöstern, där många av dessa gamla kyrkor är baserade.

Må Mellanöstern "som är så viktig i Guds frälsningsplan, ledas, genom konstruktiv dialog och samarbete, till en framtid bestående av rättvisa och varaktig fred". Dagens möte gav påven tillfälle att förnya sina förhoppningar om fred i det Heliga landet och för den ekumeniska vandringen.

Först talade Benedictus XVI om kommissionens arbete under dessa 10 år. "Under denna vecka som tillägnas bönen för enhet bland alla Kristi efterföljare, har ni träffats för att utforska den fullständiga gemenskapen och kommunikationen som existerade mellan kyrkorna i de första fem århundradena av kristen historia."

"Genom att erkänna de framsteg som har tagits - tillade han - uttrycker jag min förhoppning om att relationerna mellan den Katolska kyrkan och de orientaliska ortodoxa kyrkorna kommer att fortsätta att utvecklas i en broderlig anda av samarbete, i synnerhet genom framväxten av en teologisk dialog som kan hjälpa alla Herrens efterföljare att växa i gemenskap och att vittna inför världen om evangeliets frälsande sanning."

"Många av er - sa han – kommer från områden där kristna som individer och samfund utstår smärtsamma prövningar och svårigheter som är en källa till djup oro för oss alla. Genom er, skulle jag vilja försäkra alla troende i Mellanöstern om min andliga närhet och min bön för att detta land, som är så viktig i Guds frälsningsplan, kan ledas genom en konstruktiv dialog och samarbete, till en framtid bestående av rättvisa och varaktig fred. Alla kristna måste arbeta tillsammans med ömsesidig förståelse och förtroende för att tjäna fredens och rättvisas sak i trohet till Herrens vilja".

"Må otaliga martyrers och helgons exempel och förböner som under alla tider modigt burit vittnesbörd om Kristus i alla våra kyrkor - avslutade han - upprätthålla och förstärka oss alla i att möta dagens utmaningar med tillförsikt och hopp inför framtiden som Herren öppnar framför oss".
All the contents on this site are copyrighted ©.