2013-01-25 13:48:30

Бенедикт ХVІ: нужен е конструктивен диалог за мирното бъдеще на Близкия Изток


За мирното бъдеще и справедливостта в Светата Земя са необходими диалог и сътрудничество. Това подчерта Папа Бенедикт ХVІ на ауиденцията за членовете на Смесената международна комисия за богословски диалог между Католическата църква и Източните Православни църкви. В Комисията участват представители на коптската, арменската, сиро-православната и католическата църкви. „Много от вас идват от места в които християните, като индивиди и общности, трябва да посрещнат болезнени изпитания и трудности, които предизвикват дълбоко безпокойство”, отбеляза Папата.

Светият Отец увери в своята духовна близост към всички братя и сестри в Близкия Изток и се моли „тази важна територия в Божия промисъл да бъде водена от конструктивния диалог и сътрудничеството в името на трайния мир и справедливо бъдеще”. „Всички християни имат нужда да работят заедно за мира и справедливостта в духа на взаимното приемане и доверие, според Божията воля”, подчерта Папата. „Нека примерът на небесното застъпничество на многобройните мъченици за вярата и светци – допълни Бенедикт ХVІ - да подкрепят вашите усилия за посрещане на съвременните предизвикателства с вяра и надежда в бъдещето”.

В деня, когато приключва Молитвената седмица за християнско единение, Папата призова членовете на Комисията да продължават своята работа за диалога в духа на „братско сътрудничество” и за „още по-задълбочено изследване” на онова „общение”, съществувало през първите пет века от християнската история.

Накрая Папата посочи положителните стъпки направени вработата на Комисията и отправи пожеланието „отношенията между Католическата църква и Православните църкви от Изтока да продължават да се развиват, чрез богословския диалог, който може да помогне на всички Христови последователи да израстват в общението и свидетелстват пред света спасителната истина на Евангелието”.

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.