2013-01-23 14:15:48

Påven: "gå mot strömmen" som Abraham


(23.01.2013) Benedictus XVI återupptog sin katekes om trosbekännelsen under onsdagsmorgonen med en diskussion om hur Abraham, som de troendes fader, lär de kristna att "gå mot strömmen" i samhällen där Gud är "frånvarande" och där "innehav" har blivit idolen som ska dyrkas över allt annat.

I sina ord i en fullsatt audienshall trots en regnstorm som svepte över Rom under hela morgonen, sa påven: "Tron gör oss till pilgrimer på jorden, införda i världen och historien, men på väg till det himmelska hemlandet. Att tro på Gud gör oss till bärare av värden som ofta inte sammanfaller med rådande mode och åsikter, det kräver av oss att anta kriterier och ett uppträdande som inte tillhör det vanliga sättet att tänka. Den kristna bör inte vara rädda för att gå "mot strömmen" att leva sin tro, motstå frestelsen att "anpassa sig". I många samhällen har Gud blivit "den stora frånvarande" och nu finns det många och skiftande avgudar i hans ställe, framför allt innehavet. Och även den betydande och positiva utvecklingen inom vetenskap och teknik har producerat i människan en illusion av allsmäktighet och självförsörjning, och en växande självcentrering som har skapat många obalanser inom relationer och sociala beteenden".
All the contents on this site are copyrighted ©.