2013-01-23 11:30:08

Ирландия: Годината на вярата в Седмицата на католическите училища


Католически училища в общността на вярата: споделяне на Благата Вест”. Тази е темата избрана от Ирландската епископска конференция за ежегодната Седмица на католическите училища, която тази година се провежда от 27 януари до 3 февруари. В основата на темата, информират епископите, стои Годината на вярата, обявена от Бенедикт ХVІ за възпоменаване на Втория Ватикански събор и 20 години от публикуването на Катехизиса на Католическата църква. „Годината на вярата – се чете в комюнике на епископите – е възможност за католическите училища, за да укрепят и да подчертаят своята идентичност”. Три са главните цели на инициативата: „Преди всичко, да се насърчат училищата да се събират в молитва, за да благодарят за дара на вярата; на второ място, да се насърчат учениците да се замислят за свидетелството на християнския живот, гледайки и към примера на светците; и на трето място, да се насърчат училищата да гледат към Христос, защото вярата намира своето начало и край в Божия Син”. „Главната цел на католическото възпитание – припомнят още ирландските епископи – е цялостното развитие на индивида”, а в „католическите училища, учениците са насърчавани да растат в единение с Христос и с другите, не сами като отделни индивиди, а с взаимната помощ на цялата училищна общност”. С оглед предстоящата Седмица, Католическата църква в Дъблин подготви информационен материал и досие за задълбочаване на темата за вярата, не само за възпитателните центрове, но също за семействата и енориите, както и за всички активно участващи „в ключовата дейност за подхранване на вярата сред католическите ученици”.

jp/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.