2013-01-23 10:11:07

Португалия: послание на епископите за Седмицата на богопосветените


“Поклонници на вярата, апостоли в евангелизацията на света”. Така е озаглавено посланието на Португалската епископска комисия за званията, публикувано по повод Седмицата на богопосветените, която ще се проведе от 27 януари до 3 февруари. Разделен на три части, документът представя богопосветените като „поклонници на вярата”, „апостоли в силата и в красотата на вярата” и хора „подтикнати от любов към Христос да евангелизират”. „Между всички християни – се чете в посланието – богопосветените живеят посланието на живота като едно послание на вярата, като един знак за преобразяване делото на кръщението, като свидетелство на благодат за единението с Бог”. Подчертан е фактът, че „истинската вяра е един непрекъснат отговор за един получен дар, включващ всички измерения на живота и който трябва винаги да расте”. Португалските епископи припомнят написаното от Бенедикт ХVІ в Апостолическото писмо Porta fidei, че „богупосветените не могат да не считат вярата като предпоставка за техния всекидневен живот”, защото подобно поведение би ги довело до „отдалечаването от Бог или до инвестицията в човешки дела, пренебрегващи Бог, състоящо се в отдалечаването от Него. Истински катехисти отворени към верните, посредством които може да се преоткрие една изповядвана вяра, отслужвана, живяна и молена – пише още Църквата от Лисабон – богопосветените са, в Църквата, тези в които надеждата е да срещнат по-видимата форма на евангелското свидетелство”, защото „силата и красотата на вярата могат да се видят само, когато последната е живяна радикално в Евангелието”. Затова португалските епископи искат от богопосветените „да вникнат дълбоко в тайната на вярата, единственият повод за тяхното призвание и за техния живот”. Посланието се спира на необходимостта от евангелизирането на света, задача която не е изключение за богопосветените, но засяга всички християни. „Благата вест – се чете в документа – може да бъде известявана чрез молитвата, чрез катехизиса, чрез поучението, чрез практикуването на милосърдието, чрез мисията. Същевременно, „освен думите – подчертава Португалската епископска конференция – главният път за предаване на вярата е свидетелството, защото контактът с истинските вярващи е най-добрият път за достигане до личната среща с Христос”. Накрая документът припомня, че „Португалия дължи много за своята идентичност от богопосветените, белязали с Евангелието историята на страната, допринасяйки за „разпространението на християнската вяра, за прогреса на фундаменталните човешки ценности, за духовното израстване и за културното развитие” на цялата нация. Затова португалската Църква благодари на богопосветените за тяхната дейност и се моли „за да останат християни щастливи за вярване и ентусиазирани за предаване на вярата”.

jp/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.