2013-01-19 09:40:53

Християнските църкви в Европа апелират за нови политики закрилящи семейството


„Семействата са школа за човешкия живот, където хората опознават своите слабости и ограничения и се научават да понасят тези на другите.” Това се чете в документа „Европа и семейната политика” на Комисията „Църква и общество” към Конференцията на европейските църкви (КЕЦ), която отправя апел към европейските държави, по-специално към страните членки на ЕС, за насърчаването на политики в защита на семействата. Документът разглежда различния „подход” на църквите в Европа, промените в семейния живот на Стария Континент, както и „предизвикателствата на семейната политика в Европа, в подкрепа на многообразието от съвременни семейства”. Документът на Комисията поставя на преден план предизвикателства като материалната сигурност, активното причисляване, важността от една фискална семейна политика, насърчаването на върховните интереси на детето, но също и справедливостта между поколенията, грижата за възрастните и ролята на църквите. Първите дискусии по проекта за семейна политика започват през 2008 г., когато Съвета на Европа, но също и Европейската Комисия, отправят покана към Църквите да участват в дебата за съвременните предизвикателства за семействата в Европа.

svt/ SirAll the contents on this site are copyrighted ©.