2013-01-17 15:58:31

Påven tar emot en ekumenisk delegation från Finland


(17.01.2013) Benedictus XVI tog på torsdagen emot en ekumenisk delegation från Finland i en audiens och i sitt tal uppmanade han kristna att vandra tillsammans i ödmjukhet på vägen mot rättvisa, barmhärtighet och rättfärdighet.

Nedan Vatikanradions svenska översättning av påvens ord:


Ers Eminens,
Ers Excellenser,
Kära vänner,

Återigen är jag glad att kunna välkomna er ekumeniska delegation på dess årliga besök till Rom för att fira Sankt Henrik, Finlands skyddshelgon. Det är passande att vårt möte äger rum på kvällen inför Böneveckan för kristen enhet, vars tema i år kommer från profeten Mika: "Vad kräver Gud av oss?" (jfr Mic 06:06 -8).

Profeten klargör naturligtvis vad Herren kräver av oss: det är "att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud" (v 8). Vi har just firat Julen som påminner oss om att det är Gud som från början har vandrat med oss, och som i tidens fullbordan, blev kött för att rädda oss från våra synder och att vägleda våra steg på vägen mot helighet, rättvisa och fred. Att vandra ödmjukt i Herrens närvaro, i lydnad inför hans frälsande ord och med tillit till Hans nådiga plan fungerar som en vältalig bild inte bara av livet i tron, utan också av vår ekumeniska vandring på väg mot en fullständig och synlig enhet mellan alla kristna. Vi är kallade att avancera tillsammans längs den smala lärjungavägen som är fylld av trohet till Guds suveräna vilja att bemöta samtliga svårigheter eller hinder.

För att komma vidare i ekumenisk gemenskap krävs det således att vi blir allt mer förenade i bön, allt mer förpliktade att uppnå helighet och alltmer engagerade inom teologisk forskning och samarbete för att tjäna ett rättvist och broderligt samhälle. Längs denna väg av andlig ekumenik, vandrar vi verkligen med Gud och med varandra i rättvisa och kärlek (jfr Mik 6:8), för som den gemensamma förklaringen om rättfärdiggörelsen bekräftar: "Vi är accepterade av Gud och mottar den Helige Ande, som förnyar våra hjärtan medan Han rustar oss och kallar oss till goda gärningar"(nr 15).

Kära vänner, det är min förhoppning att ert besök i Rom kommer att bidra till att stärka ekumeniska relationer mellan alla kristna i Finland. Låt oss tacka Gud för allt som har uppnåtts hittills och låt oss be om att sanningens Ande lesagar Kristi efterföljare i ert land mot allt större kärlek och enighet medan de strävar efter att leva i evangeliets ljus och föra det ljuset till de stora moraliska frågorna i våra samhällen idag. Genom att vandra tillsammans i ödmjukhet på vägen mot rättvisa, barmhärtighet och rättfärdighet som Herren har utpekat åt oss, kommer kristna inte bara att leva i sanningen, men också vara symboler av glädje och hopp åt alla som letar efter en säker referenspunkt i vår snabbt föränderliga värld. I början av det nya året, kan jag försäkra er om min närhet i bön. Över er alla nedkallar jag hjärtligen vår Frälsare Jesu Kristi visdom, nåd och frid.
All the contents on this site are copyrighted ©.