2013-01-17 12:48:00

Mali. Ärkebiskopen av Bamako: Hjälp till att skydda civila


(17.01.2013)Krisen i Mali som pågått i ett år har de senaste dagarna gått in i en särskilt kritisk fas. Detta berättade ärkebiskopen av Bamako, Msgr. Jean Zerbo som även är ordförande för Caritas Mali, för nyhetsbyrån Misna. Han uttrycker sitt hopp om att internationella välgörenhetsorganisationer, med Caritas i spetsen, ska ge ett generöst stöd för att hjälpa till att hjälpa det växande antalet fördrivna personer och flyktingar, behandla de sårade och de som strider vid fronten. Msgr. Zerbo informerar om att behovet av mat, dricksvatten, hygienartiklar, läkemedel mot malaria och förnödenheter kommer att öka under de kommande veckorna. Regn och kyla komplicerar också humanitära insatser och man vet inte hur länge kriget kommer att fortsätta. Ärkebiskopen, hoppas på att islamisterna lämnar Mali. Deras närvaro sedan ett år har starkt rubbat den afrikanska humanismen och Malis kultur som bygger på tolerans, interreligiös dialog och fredlig samexistens.

Flyktingstömmen fortsätter, berättar en biståndsarbetare, och några försöker att hitta släkt och vänner som flytt till närliggande länder. Enligt de senaste rapporterna från FN:s kontor för humanitärt bistånd (UNOCHA) har ca 150.000 civila tvingats söka skydd i grannländerna . 54.100 finns i Mauretanien, 50.000 i Niger, 38.800 i Burkina Faso och 1500 i Algeriet. Antalet internflyktingar uppgick till 230.000. FN:s livsmedelsprogram har beräknat att det behövs hjälp för minst hundratjugoniomiljoner dollar.All the contents on this site are copyrighted ©.