2013-01-17 16:18:24

Kardinal Sandri: De orientaliska kyrkorna lär oss solidaritet och får oss att återupptäcka tron


(17.01.2013)Orienten har en apostolisk och missionär drivkraft som är beundransvärd. Den hjälper västvärlden att återupptäcka den kristna tron ​​och värden som solidaritet och gästfrihet. Även i krig och nödsituationer utgår de från kristna värderingar. De får stå exempel. Detta sa kardinal Leonardo Sandri, prefekt för kongregationen för de orientaliska kyrkorna. Den katolska organisationen för välfärd i Mellanöstern, Catholic Near East Welfare Association (CNEWA) som grundades 1926 av påven Pius XI erbjuder stöd för kristna i Mellanöstern, Afrika och Indien. Kardinalen deltog i dagarna i organisationens möte i Italien. Han sa till AsiaNews i en intervju att gästfriheten kännetecknar de katolska av orientalisk rit och att gästfrihet är något som vi i väst borde värdesätta mer. Och, att man märker en stämning av mottagande och kärvänlighet när man besöker flyktinglägren. Kardinal Sandi fortsatte: ”Dessa otaliga flyktingar och fördrivna som är tvungna att fly från krig, och jag tänker framför allt på de syriska, tas emot av sina kristna bröder som hjälper dem med det lilla som de kan erbjuda.”

CNEWA:s biståndsarbete är alltså inte begränsat till Mellanöstern. Kardinalen sa: "Jag vill skicka ett budskap av beundran för den indiska kyrkan: en kyrka som inte drar sig tillbaka trots många hinder. De uppmanar till att se förbi svårigheterna för att sprida det kristna budskapet. Nu arbetar vi på att hjälpa dem, för det indiska stiftet är något att räkna med. Kyrkan strävar efter att vara nära alla dessa församlingar, så att de kan upprätthålla den tro de har fått.”

Kardinalen avslutade: ”Vad kan vi då göra för att hjälpa dessa personer? Det är konkret hjälp som donationer och volontärarbete genom de många katolska organisationer som sedan länge har varit verksamma för deras välfärd. Jag vill tacka AsiaNews för alla de nyheter som sprids tack vare dem om Mellanösterns situation.”All the contents on this site are copyrighted ©.