2013-01-17 11:40:11

Ден пети: Да вървим в приятелство с Христос


Любовта и възлюбеният (Песен на песните 1, 5-8)

Ти си ме изпитал и знаеш (Пс. 138/139, 1-6)

Да приемем нашите приятели в Христа (3 Ин. 2-8)

Наричам ви приятели (Ин. 15, 12-17)

Размишление RealAudioMP3
Да вървиш смирено с Бог, не значи да вървиш сам. Това означава да вървиш с тези, които са живи знаци на Божието присъствие сред нас, с тези, които са наши приятели. “Нарекох ви приятели”, казва Исус в Евангелието на Йоан. В свободата, която ни предлага любовта, ние можем да избираме своите приятели и на свой ред да бъдем избирани като приятели. “Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах”, казва Исус на всеки от нас. Приятелството на Исус с всеки от нас преобразява и превъзхожда нашите отношения със семейството и обществото. То ни говори за дълбоката и неизчерпаема любов на Бог към всички нас.

Любовната поема, съдържаща се в Библията, Песента на песните на Соломон, е тълкувана по различни начини: например като Божията любов към Израил или като любовта на Христос към Църквата. Тя свидетелства за страстта между влюбени, която надхвърля рамките, наложени от обществото. След като възлюбената казва на своя възлюбен: "Черна съм, но съм хубава”, идва молбата й: “Не гледайте ме, че съм мургава”. Но възлюбеният я поглежда и избира любовта - както Бог в Христос.

Какво иска Господ от онези, които са призовани да вървят с Исус, и от Неговите приятели? В Индия това е един призив към Църквите да прегърнат далитите като приятели, равни на техния общ приятел. Подобен призив да бъдем приятели с приятелите на Исус е друг начин за разбиране на християнското единство, за което се молим през тази седмица. Християните по цял свят са призовани да бъдат приятели на всички, които се борят срещу дискриминацията и неправдата. Нашето вървене към християнското единство изисква от нас да вървим смирено с Бог с приятелите - и като приятелите - на Исус.
Молитва
Исусе, още от първия момент на нашето съществуване Ти ни предложи Твоето приятелство. Твоята любов обхваща всички народи, особено онези, които в резултат на човешки приумици са изключени или отхвърлени поради своята каста, раса или цвят. Изпълнени с увереността и сигурността на достойнството, което намираме в Теб, молим Те да можем да вървим в солидарност един към друг и да приемем всеки в Духа като Божии чеда. Ти, Който си Бог на живота, отведи ни до справедливостта и мира. Амин!

И-VAll the contents on this site are copyrighted ©.