2013-01-17 11:40:21

Ден шести: Да вървим отвъд бариерите


Потомството на Рут и Вооз (Рут 4, 13-18)

Бог поддържа най-бедните (Пс. 112/113)

Христос разруши преградата, що беше посред (Еф. 2, 13-16)

Исус и хананейката (Мт. 15, 21-28)

Размишление RealAudioMP3
Да вървим смирено с Бог, означава да се преодоляват бариерите, които разделят и вредят на Божите чеда. Християните в Индия са наясно със своите разделения. Свети Павел бе свидетел на опустошителните разделения в християнската общност между покръстените езичници и покръстените юдеи. Изправен пред този проблем и пред всички, които щяха да следват, апостолът заявява, че Христос “е нашият мир... с плътта Си унищожи враждата... и разруши преградата, що беше посред”. На друго място свети Павел казва също: “Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Исуса” (Гал. 3, 27-28). В Христос всички бариери - здраво вкоренени в древния свят, както и тези, които ги замениха в днешния - са разрушени, защото чрез кръста Исус създаде едно ново човечество.

В един свят, където религиозните бариери са нерядко трудни за преодоляване, християните от Индия, които са малцинство в мултирелигиозния контекст на страната, ни припомнят важността на диалога и на сътрудничеството между религиите. Евангелието на Матей ни говори за трудния път, който избира Исус – със своите ученици –, за да преодолее бариерите, основани на религия, култура и пол, когато Той застава пред жената хананейка, която Го моли да изцери дъщеря й. Вярата на тази жена и тежката й участ побеждават инстинктивната реакции на учениците да я отпратят както и колебанието на Исус. От този момент Исус и учениците Му са способни да преодоляват бариерите, заложени от хората, и ограниченията на древния свят. Подобен епизод имаме още в Стария завет, в Книга Рут. Книгата за тази жена моавка, която има различна култура и религия, завършва със списък на нейното потомство с израилтянина Вооз. Техният син Овид роди Йесей, бащата на цар Давид. Родословието на царя - герой на древния Израил, ни показва, че Божията воля може да се изпълни само ако хората се научат да надмогват религиозните и културните бариери. Днес да се върви с Бог изисква от нас да преминаваме през стените, които ни разделят от другите християни и от вярващите от други религии. Поклонничеството към християнско единение изисква да вървим смирено с Бог отвъд бариерите, които ни разделят едни от други.

Молитва
Отче, прости нашата алчност, нашите предразсъдъци и презрения, които подобно на стени издигаме постоянно и ни разделят в нашата собствена Църква и ни отдалечават от другите Църкви, от хората от други религии и от тези, които смятаме за по-маловажни. Нека Твоят Дух ни дари куража да преодолеем тези ограничения и да разрушим стените, които ни разделят. И така с Христос да можем да вървим по непознати земи, където да занесем Неговото милосърдно слово, а заедно с него да занесем хармонията и единството на целия свят. Ти, Който си Бог на живота, отведи ни до справедливостта и мира. Амин!

И-VAll the contents on this site are copyrighted ©.