2013-01-17 11:40:06

Ден четвърти: Да вървим като деца на земята


Земята е благо за всички, а не за лична изгода (Левит 25, 8-17)

Плодотворното изливане на Божията благодат в света (Псалм 65/64, 5б-14)

Цялото творение очаква изкуплението (Римляни 8, 18-25)

Исус лекува с калчица, с тяло, с вода (Йн. 9, 1-11)

Размишление RealAudioMP3
Щом сме призовани да вървим смирено с Бог, трябва винаги да си даваме сметка, че сме част от творението и ползватели на Божиите дарове. Днес светът осъзнава все повече, че за нас приоритет трябва да стане по-доброто разбиране на нашето място в творението. Особено сред християните все повече се засилва убеждението, че въпросите, свързани с околната среда, са част от "смиреното вървене с Бог", нашия Създател. Понеже всичко, което притежаваме, е Божие творение и ни е дадено от Него; следователно не е "наше", за да правим с него каквото си искаме. Поради тази причина всяка година християните са поканени да отбелязват между 1 септември и 4 октомври Времето на Сътворението, практика, следвана от все повече Църкви. През 1989 г. патриарх Димитриос І обяви 1 септември за ден за молитва за околната среда. Литургичният календар на Православнага църква започва този ден с възпоменание на Сътворението на света от Бог. На 4 октомври много Църкви от западната традиция честват свети Франциск от Асизи, автор на "Песен на творенията”. Така че началото и краят на Времето на Сътворението са свързани по този начин с грижата за творението в източната и в западната християнска традиция.

Християнската история е история за изкупление на цялото творение, история на самото творение. Приемането, че в Исус Христос Бог стана човек - в определено време и място, е основно убеждение, което свързва всички християни. Споделената вяра във въплъщението ни води до признаването на значението на творението - на телата, на храната, земята, водата, на всичко, което подхранва нашия живот като земни хора. Исус е изцяло част от този свят. Изглежда учудващо, че Исус лекува, като прави кал със своята слюнка и прахта на земята, но е в съответствие с предназначението на света, създаден да участва в Божия промисъл - да ни води към нов живот.

По цял свят земята обикновено се обработва от най-бедните хора, които често не могат да се радват на получените плодове. В същото време тези хора полагат специални грижи в култивирането на земята, които са израз на мъдростта, придобита в практиката.

Грижата за земята ни кара да се замислим по фундаментални въпроси – например как човешките същества могат да живеят в лоното на Творението по начин, който е по-хуманен за всичко. Обстоятелството, че отношенията между земеделския труд и собствеността на земята често са източник на икономическо неравенство и унизителни работни условия, е мотив за дълбоко притеснение и за съвместни действия на християните. Опасностите от експлоатацията на земята са посочени още в Стария завет – в наставленията за юбилейната година, дадени в книгата Левит: земята и нейните плодове не са ни дадени, за да експлоатираме ближния; напротив, всички трябва да бъдат облагодетелствани от обработването на земята. Това не е просто една "религиозна идея"; тя е свързана с реални икономически и финансови действия, които определят по какъв начин земята се стопанисва, купува и продава.

Молитва
Боже на живота, ние Ти благодарим за земята и за тези, които се грижат за нея и правят тя да принася плодове. Нека Духът, Животворящия, ни помогне да осъзнаем, че сме част от това Творение, където всичко е свързано. Да ни научи да обичаме земята и да я чуваме, когато стене. Да вървим наистина заедно по стъпките на Исус, като изцеляваме раните на земята и осигуряваме справедливо разпределение на благата, които произвежда.
Боже Животворящи, отведи ни до справедливостта и мира. Амин!

И-VAll the contents on this site are copyrighted ©.