2013-01-16 15:02:50

Påven: ett uppriktigt engagemang för kristen enhet


(16.01.2013) Ett skyfall svepte över Peterskyrkan på onsdagen medan pilgrimer stod och huttrade i en lång kö för att komma in i Paulus VI audienshall för att närvaro vid påvens allmänna audiens. I sin onsdagskatekes fortsatte påven sin serie tillägnad Trons år, med fokus denna vecka på Guds uppenbarelse till mänskligheten i Jesus Kristus.

"Under julen firade vi inkarnationens mysterium som är kulmen på Guds gradvisa självuppenbarelse till Israels folk, en uppenbarelse som förmedlades av stora figurer som Moses och profeterna som höll vid liv förväntan på uppfyllandet av Guds löften. Jesus, Ordet som blev kött, är verkligen Gud bland oss, "medlaren och fullheten av all uppenbarelse" (Dei Verbum, 2). I honom är den gamla välsignelsen uppfylld: Gud har låtit sitt ansikte lysa över oss (jfr Mos 6:25). Som den inkarnerade Sonen, medlaren mellan Gud och människan (jfr 1 Tim 2:5), talar inte bara Jesus till oss om Gud, han visar oss själva Guds ansikte och gör så att vi kan kalla honom vår Fader. Som han säger till aposteln Filippos, "Den som har sett mig har sett Fadern" (Joh 14:9). Må vår önskan att se Herrens ansikte växa genom vårt dagliga möte med honom i bön, i meditation över hans ord och i eukaristin, och därigenom förbereda oss själva för att begrunda för alltid hans ansiktes ljus i fullheten av hans eviga rike".

Vid avslutningen av hans allmänna onsdagsaudiens vädjade påven om böner som kan ledsaga Böneveckan för kristen enhet som börjar på fredag.

På italienska sa han "I övermorgon, fredag ​​18 januari, börjar Böneveckan för kristen enhet, som i år har temat: "Vad Herren kräver av oss" inspirerad av en passage från profeten Mika ( jfr Mi 6, 6 - 8). Jag uppmanar alla att oupphörligen be Gud om enighets stora gåva bland Herrens lärjungar. Må den Helige Andes outtömliga kraft uppmuntra oss i ett uppriktigt engagemang för sökandet efter enhet, så att vi alla tillsammans kan bekänna att Jesus är världens frälsare".
All the contents on this site are copyrighted ©.