2013-01-16 15:33:11

Бенедикт ХVІ: дори атеистите искат да видят Божия лик


RealAudioMP3 „Желанието да се познае Божият лик е вписано във всеки човек, дори и в атеистите”, но се постига следвайки Христос, който чрез Въплъщението отразява „нещо немислимо” и намира завършек пътят започнат с Авраам. Той е Синът Божи, пълнотата на откровението и спасителят, който ни разкрива лика на Бог”. Това посочи Папа Бенедикт ХVІ на генералната аудиенция, която проведе във Ватикана и посвети на „откровението на Божия лик”.

Коментирайки евангелието на Йоан, в което апостол Филип иска от Исус да му покаже Отца (Йоан.14-9), Папата се спря на дълбокия смисъл на Рождество Христово. „Отговорът на Исус „Който е видял Мене, видял е Отца”, ни въвежда в същността на христологичната вяра”, посочи Папата. „Този израз съдържа новост в Новия Завет, появила се във Витлеемската пещера: Бог може да се види, Бог показа своя лик, Бог е видим в Исус Христос”.

Темата за търсенето на Божия лик широко присъства и в Стария Завет, още повече че думата „лик” е използвана 400 пъти, а 100 от тях се отнасят за Бог”, посочи Папата. За евреинът, чиято религия забранява образи, тъй като „Бог не може да бъде пресъздаван” и „не може да бъде сведен до един предмет”, обясни Бенедикт ХVІ, това означава, че Бог въпреки това има един образ, с който може да изгради отношение”. Означава, че Бог не е затворен в Небесата и да гледа отвисоко човечеството. Разбира се, допълни Папата, Бог е над всичко, но се обръща към нас, чува нашия глас, вижда, говори, сключва завета, способен е да обича. „Историята на спасението е историята на Бог с човечеството – каза Папата. Историята на връзката с Бог, която прогресивно се развива у човека и показва Неговия лик”.

Бенедикт ХVІ посочи още, че в Стария Завет Мойсей е свързан по особен начин с Бог. В книгата Изход се казва, че .Господ говори „лице с лице” с Мойсей и получава благоволението на Бог (Изх.33, 11-18). Но заедно с това Бог му казва, че може да види Неговия лик, защото „не може човек да Ме види и остане жив...Ето място при Мене.. Ти ще ме видиш изотзад, а лицето Ми няма да бъде видимо за теб” (Изх.33, 18-23). От една страна това е диалог между приятели, каза Папата, но от друга, „няма възможност в този живот да бъде видян Божия лик, който остава скрит и ограничен. Затова, Бог може да бъде само следван, виждайки го изотзад”, заключи Бенедикт ХVІ.

„Нещо напълно ново в търсенето на Божия лик дава Въплъщението на Исус, Божият Син, който става човек”, допълни Папата. „В Исус се осъществява медитацията между Бог и човека, и намира своята пълнота”. Затова, поясни СветиятОтец, желанието да познаем Бог се реализира „следвайки Христос”: само така ще видим Бог, като един приятел, а Неговият лик в Христос.

Важно е да следваме Исус „не само когато имаме нужда и когато намираме време в нашето препълнено ежедневие, а с целия си живот”, подчерта Папата. „Цялото ни съществувание и любов трябва да бъде насочено към Него. Централно място в нашия живот трябва да заеме любовта към ближния; оная любов, озарена от Разпятието, която ни показва Божия лик в бедния, болния и страдащия. Това е възможно, само ако истинският Божи лик ни стане близък чрез вслушването в Божието Слово и най-вече чрез Евхаристията”.

„Евхаристията е най-голямата школа, чрез която можем да се научим да виждаме Божия лик и влезем в съкровена връзка с Него”, завърши Папата. „Така ще се научим да гледаме към крайния момент в историята, когато Бог ще ни насити с Неговия лик. Земният ни път е насочен към тази пълнота в радостно очакване на Божието Царство”.

dg/ rv


All the contents on this site are copyrighted ©.