2013-01-12 14:52:48

Fader Lombardi: Mod och ödmjukhet i tron


(12.01.2013) Den Heliga Stolens presstalesman, Fader Federico Lombardi SJ, har publicerat sin ledare där han reflekterar över påvens predikan på Trettondagen. Nedan följer Vatikanradions svenska översättning:

Mod och ödmjukhet i tron

"Att söka sanningen betydde mer än världens så kallade intelligenta hån." Detta är vad påven sa i sin predikan på Trettondagen, när han reflekterade över de Tre vise männens mod och han tillämpade detta tänkande till de nya biskoparnas mission. Som idag ofta måste ofta gå mot strömmen eftersom "ödmjukhet i tron, delandet av kyrkans tro under alla tider, kommer ständigt att vara i konflikt med den rådande visdomen."

Inget hindrar oss från att utvidga tillämpningsområdet för hans predikan. I själva verket fortsatte påven med att förklara att "dagens rådande agnosticism har sina egna dogmer och är extremt intolerant när det gäller något som skulle ifrågasätta den och de kriterier som den använder sig av." "Att motsäga det rådande tankesättet kräver mod", säger Benedictus XVI. Dessa ords relevans behöver inte många kommentarer, med tanke på exemplens mångfald. Men inte mindre betydelsefullt är vad påven senare tillägger: "Detta mod eller denna kraftfullhet består inte i att uttrycka sig eller agera aggressivt, utan snarare i att låta sig träffas och vara ståndaktig inför det rådande tankesättets principer".

Även om de praktiska metoderna med vilka olika medlemmar och komponenter inom kyrkliga samfund placerar sig bäst förändras för att kunna agera i enlighet med sina uppgifter i de specifika situationer som de befinner sig i, ger påven alla en grundläggande undervisning i evangelisk anda, som är en förutsättning för kristen vittnesbörd. Faktum är att allt som är möjligt behöver göras för att förstå, från ord till handlingar, att vad kyrkan söker, genom att följa sanningen, inte är att se till att hennes egenintresse eller särskilda syn segrar, men det verkliga goda för varje enskild person. Eftersom Gud - och därmed kyrkan - älskar alla hans varelser och vill att de ska leva i fullkomlighet. Och detta bör proklameras utan rädsla. Påven avslutar: "Gudsfruktan befriar oss från människofruktan. Den frigör!”
All the contents on this site are copyrighted ©.