2013-01-11 11:32:38

Три години от земетресението в Хаити


Три години след тежкото земетресение в Хаити (12 януари 2010 г.) все още има много неща, които трябва да се направят за населението на карибския остров, засегнато впоследствие от епидемии, бедност и други природни бедствия. Въпреки усилията на Международната общност и по-специално на ЕС, „все още 350 хиляди души живеят във временни жилища и са необходими допълнителни помощи за възстановяването и икономическия подем на страната”. Така европейките комисари Катрин Аштън, Кристалина Георгиева и Андрис Пибалгс описват направеното от двадесет и седемте членки на съюза чрез предоставяне на хуманитарни помощи, персонал на гражданската защита, лекари и инженери. Благодарение на помощта на ЕС бе подобрено и качеството на живот и образованието чрез специални образователни курсове за преподавателите и изграждането на училища. „Днес, така както преди три години – посочват комисарите, – потвърждаваме поетия от ЕС ангажимент към населението на Хаити.” За тези три години ЕС даде подслон на 500 хиляди души, предостави хуманитарни помощи за около 5 милиона хаитянци, помогна за подема на икономиката на острова. „През 2010 г. са оползотворени 85% от предоставените 522 милиона евро от Комисията, а други допълнителни фондове са предоставени на разположение за нуждите в здравната, възпитателната и икономическата сфера.”

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.