2013-01-11 16:24:02

Бенедикт ХVІ: солидарността златното правило за отношението към мигрантите


На 13 януари международната общност ще отбележи Световният ден на мигрантите и бежанците, за който само преди броени дни Папа Бенедикт ХVІ публикува своето послание на тема „Миграциите: поклонничество на вярата и надеждата”. Пожелание, което Папата отправя към всички онези, които напускат родината си в търсене на по-добри житейски условия, но също и към приемните народи, за да отворят вратите си в знак на солидарност. За това как трябва да се гледа на емигрантите и как те трябва да бъдат приемани Папа Бенедикт ХVІ говори често в своята поучителна власт. По-специално в своите слова и поучения, Папата припомня отношението на християните и Църквата, към хората търсещи нов и по-добър живот далеч от тяхната родина:

В своята дейност за приемане и диалог с мигрантите и странстващите, отправната точка на християнската общност е личността на Христос нашия Господ. Той остави на своите ученици едно златно правило върху което да градят собствения живот: новата заповед на любовта.” (Аудиенция с Папския съвет за мигрантите, 15 май 2008 г.)

Живота на емигрантите, освен трудните ситуации, с които всекидневно се сблъскват, е изпълнен и с много „вяра и надежда”. Ето защо, приканва Папата, трябва да се направи крачка напред в цивилицазията, за което християнството може да бъде от голяма помощ:

Миграциите приканват да се изтъкнат единението на човешкото семейство, приемането, гостоприемството и любовта към ближния. Това бива превеждано в ежедневието чрез жестове на споделяне, съучастие и насърчение към другите, особено към нуждаещите се Ето защо, Църквата призовава вярващите да открият сърцата си за имигрантите и техните семейства със съзнанието, че те не са проблем, представляват един ресурс, който трябва да се оцени по пътя на човечеството към истинското развитие.” (Световен конгрес на мигрантите, 9 ноември 2009 г.)

Ресурс, подчертава Папата, защото за Църквата „мигрантите и бежанците, с тяхната компетентност, могат да допринесат за благосъстоянието на приемните държави. Ето защо, подчертава Бенедикт ХVІ, правото на емиграция е един от основните пиластри на личната свобода. Въпреки това, отбелязва Папата в своето послание за Световния ден на мигрантите и бежанците, „Всяка държава има правото да регулира миграционния поток и приложи политики отговарящи на изискванията за общото благо, но винаги трябва да зачитат достойнството на всяко човешко същество.”
svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.