2013-01-09 14:14:32

Fader Lombardi: Judarna är inte Kyrkans fiender


(09.01.2013)Läroämbets interreligiösa traditionen understryker att det inte är möjligt att tala om judarna som "Kyrkans fiender." Detta fastslog Vatikanens presstalesman, Fader Federico Lombardi, efter förfrågan från vissa journalister som har bett om en kommentar om detta i samband med generalsuperior för prästbrödraskapet S:t Pius X, Msgr. Fellay:s uttalande:

Utan att gå in på Msgr. Fellay:s uttalande betonade fader Lombardi den katolska kyrkans ställning till sin relationen med judarna som är mycket klart uttryckt i det Andra Vatikankonciliets dokument ”Nostra Aetate”. Detsamma understryker påvarna ofta i ord och handling och det handlar om den stora betydelsen av en dialog med judarna. Fader Lombardi påminde också de betydande besök de två senaste påvarna har gjort i synagogor och vid klagomuren i Jerusalem. Särskilt Benedictus XVI påminner ofta om sina besök i synagogan i Köln (2005), synagogan i New York (2008) och synagogan i Rom (2010).
All the contents on this site are copyrighted ©.