2013-01-08 15:42:34

Индия: Църквата прикани за по-голямо лично и обществено съзнание срещу сексуалните насилия


„Религиозните лидери на всички общности трябва да пробудят съзнанието у хората и обществото срещу изнасилванията. Те са призвани да работят за подобряване на достойнството на жената в обществото и преди всичко за пробуждане на чувството за равенство между мъжете и жените, равните възможности и равноправието в семейството и обществото”. Така отец Ананд Мутунгал, говорител на Епископската конференция на щатите Мадия Прадеш и Чхатискгарх, централна Индия, отговаря на хиндуисткия гуру Асарам Бапу, който публично заяви, че за смъртта и изнасилването на младата студентка Аманат на 29 декември е виновна самата тя. Според данни на „National Crime Records Bureau” в Индия, цитирани от отец Ананд, на всеки 22 минути в страната се извършва по едно сексуално насилие, като данните се базират само на случаите за които е подадена жалба в полицията. За спирането на феномена с изнасилванията, продължава отец Ананд, „са необходими общите усилия на всички институции в индийското общество, но преди всичко е необходимо да се пробуди съзнанието”. Освен това, продължава католическия свещеник, може да се учреди форум обединяващ мъжете и жените, които заедно да работят за повишаване на обществената чувствителност към този проблем и да се грижат за жертвите. Важна е и ролята на родителите във възпитанието на техните мъжки рожби, които трябва да бъдат учени на респект към момичетата. От своя страна, посочва свещеникът, „институциите трябва да насърчават специални програми за насърчаването на равноправието и равното достойнство на жената в обществото. Необходими са също по-строги закони срещу случаите на сексуално насилие и нарушението на правата на жената”, отбелязва говорителят на Епископската конференция. „Всички наши усилия - завършва отец Ананд - трябва да целят да направят нашата нация едно по-добро място, където мъжете и жените да се уважават взаимно”.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.